PL EN


2017 | 496 | 20-28
Article title

Wybrane czynniki wewnętrzne i zawnętrzne w kształtowaniu modelu biznesu

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie wybranych wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kształtowanie modelu biznesu przedsiębiorstwa. W odniesieniu do czynników wewnętrznych skupiono uwagę na znaczeniu kapitału ludzkiego, jako składowej kapitału intelektualnego, w tworzeniu wartości dla przedsiębiorstwa i klientów. W ramach uwarunkowań zewnętrznych wskazano zaś na zmienność otoczenia w powiązaniu ze wzrostem znaczenia generowanych wewnątrz organizacji dynamicznych zdolności menedżerskich oraz zdolności relacyjnych w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury, a w odniesieniu do empirycznych rozważań przedstawiono obserwacje praktycznych doświadczeń dotyczące kształtowania modelu biznesu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d89c455b-910e-4164-b98f-e45c60addcaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.