PL EN


2015 | 4(82) | 33-47
Article title

OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI

Title variants
EN
Evaluation of agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in comparison with other regions of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents evaluation of agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship the analyses were performed at the turn of 2014 and 2015 and they cover the yeras 2010-2015, including comparative data from 1998-2007.The results of investigations show that in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship there are many areas of natural value with tourist objects which are worth interest and attention of visitors. However, in terms of the number of agri-tourist farms the province is only on the 13th position in Poland and 10th position in terms of the number of tourists who use accommodation, altogether. Due to the agricultural potential of the province it is predisposed to development of agricultural activities. At the same time, these natural values can be used by smaller farms to make additional profits by accommodating tourists. The majority of agri-tourist farms in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship can be found in the following districts: tucholski (85), świecki (44), brodnicki (33), bydgoski (29) and żniński (27).
Year
Issue
Pages
33-47
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. Sławomir Zawisza, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, ul. Kordeckiego 20 bud. B, 85-225 Bydgoszcz, Poland , zawisza@utp.edu.pl
References
 • 1. Drzewiecki M. (2001): Podstawy agroturystyki. Wyd. OPO, Bydgoszcz.2. Internet 1: www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl3. Internet 2: www.stat.gov.pl4. Internet 3: www.visitkujawsko-pomorskie.pl5. Jalinik M., Ziółkowska R. /red./. (2007): Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Wyd. PB, Białystok.6. Karbowiak K. (2013): Formy oddziaływania władz gminnych na rozwój agroturystyki na przykładzie gminy Poddębice. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 81-93.7. Karbowiak K. (2014): Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 34-44.8. Kłodziński M. (2010): Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS nr 4(24), ss. 9-28.9. Prus P., Ratkowska M. (2006): Agroturystyka na tle pozostałych działalności pozarolniczych na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. [w:] Sadowski A. (red.): Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, s. 119-124.10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2013. Wyd. GUS, Warszawa.11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. Wyd. GUS. Warszawa.12. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wyd. C.H Beck, Warszawa.13. Sikorska-Wolak I. /red./. (2008): Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.14. Sznajder M., Przezbórska L. (2006): Agroturystyka. Wyd. PWE, Warszawa.15. Wiatrak A.P. (2000): Założenia i cele polityki rolnej. Materiał szkoleniowy. Wyd. FAPA, Warszawa.16. Wiatrak A.P. (2013): Strategie rozwoju gmin wiejskich jako narzędzie wspomagania działalności turystycznej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 71-80.17. Zawadka J. (2010): Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 1. Drzewiecki M. (2001): Podstawy agroturystyki. Wyd. OPO, Bydgoszcz.
 • 2. Internet 1: www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl
 • 3. Internet 2: www.stat.gov.pl
 • 4. Internet 3: www.visitkujawsko-pomorskie.pl
 • 5. Jalinik M., Ziółkowska R. /red./. (2007): Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Wyd. PB, Białystok.
 • 6. Karbowiak K. (2013): Formy oddziaływania władz gminnych na rozwój agroturystyki na przykładzie gminy Poddębice. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 81-93.
 • 7. Karbowiak K. (2014): Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 34-44.
 • 8. Kłodziński M. (2010): Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS nr 4(24), ss. 9-28.
 • 9. Prus P., Ratkowska M. (2006): Agroturystyka na tle pozostałych działalności pozarolniczych na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. [w:] Sadowski A. (red.): Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, s. 119-124.
 • 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2013. Wyd. GUS, Warszawa.
 • 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. Wyd. GUS. Warszawa.
 • 12. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wyd. C.H Beck, Warszawa.
 • 13. Sikorska-Wolak I. /red./. (2008): Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 14. Sznajder M., Przezbórska L. (2006): Agroturystyka. Wyd. PWE, Warszawa.
 • 15. Wiatrak A.P. (2000): Założenia i cele polityki rolnej. Materiał szkoleniowy. Wyd. FAPA, Warszawa.
 • 17. Zawadka J. (2010): Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wyd. SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8a48a94-96ce-4b23-a7bd-97b6bf79b271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.