PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 173-192
Article title

Ekspansja edukacji na odległość w kontekście kształtowania się tożsamości

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
References
 • M. Polak, Szkoły przeniosą się do sieci?, 7 III 2009, [online] http://www.edunews.pl/nowoczesna- -edukacja/e -learning/655 -szkoly -przeniosa -sie -do -sieci, 15 VI 2010.
 • S. Juszczyk, Edukacja na odległość, [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. 2, red. B. Siemienicki, Warszawa 2007, s. 124.
 • M.J. Kubiak, Próba stworzenia uniwersalnej definicji kształcenia na odległość, „Wirtualna Edukacja. Czasopismo elektroniczne” 2003, nr 17, [online] http://grouper.ieee.org/groups/lttf/we/a031.html, 15 VI 2010.
 • B. Boczukowa, Edukacja na odległość, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 119, [online] http://www.eid. edu.pl/archiwum/2000,98/czerwiec,160/edukacja_na_odleglosc,1017.html, 20 VI 2010.
 • G. Riva, Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji opartych na technice, [w:] Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. nauk. W.J. Paluchowski, Warszawa 2009, s. 84.
 • A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000, s. 249.
 • J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, s. 83.
 • S. Scisłowicz, Z dziejów samokształcenia w Polsce i na świecie do połowy XX w., „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1993, nr 3, s. 73.
 • K. Krzysztofek za: M. Szpunar, Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, [w:] Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K.T. Konacki, Warszawa 2005, s. 381
 • K. Rutkowska, Rola grupy rówieśniczej w procesie formowania tożsamości, [w:] Szanse rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Poznań 2002, s. 128-129
 • K. Bidziński, Społeczna percepcja niepełnosprawności i jej wpływ na kształtowanie tożsamości przez osoby o ograniczonej sprawności, publikacja internetowa z konferencji „Akademia dostępna dla wszystkich”, XI 2007, [online] http://www.ujk.edu.pl/site/1344, 17 VI 2010.
 • G. Kmita, B. Rosińska, Zaburzenia psychiczne i trudności emocjonalne u kobiet po porodzie, XI -XII 2006, [online] http://www.oipip -poznan.pl/index.php?modul=b6_5_7, 21 VI 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8a534dd-c355-48d3-9e8e-8abd8de1f8fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.