PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 255 - 263
Article title

O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Judical mistakes and forensic science konwledge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomyłki sądowe zdarzały się w przeszłości, zdarzają się obecnie i zapewne będą mieć miejsce w przyszłości. Sygnały dotyczące ich występowania pojawiały się w literaturze. Aktualnie również są przedmiotem rozważań, nie tylko na gruncie naukowym, lecz także medialnym. Analizując problem oraz spoglądając na niego z perspektywy czasu, można zaryzykować stwierdzenie, że pomyłki sądowe służyły postępowi, przełamując pewne schematy i bariery, prowadząc jednocześnie do rozwoju kryminalistyki i procedury karnej. Wśród wielu pytań (co jest powodem pomyłek sądowych), jakie nasuwają się po lekturze badań, analiz, ankiet, pojawia się kolejne, dotyczące wymiaru wiedzy kryminalistycznej przekazywanej na polskich uczelniach. Pytanie to przekłada się na kolejne, odnoszące się do poziomu wiedzy kryminalistycznej bądź jej braku w pracy organów wymiaru sprawiedliwości. Taki stan generuje kolejne tezy, które nawiązują do nielicznych podnoszonych głosów dotyczących stanu kształcenia na poziomie studiów prawniczych. W związku z tym podjęte zostały działania mające na celu zestawienie danych odnoszących się do ilości i jakości (formy) zajęć prowadzonych z przedmiotu kryminalistyka na polskich uczelniach oraz aplikacjach prawniczych.
EN
Scientific research proves that one of the causes of judicial mistakes is lack of forensic science knowledge amongst judicial authority. The aim of the paper is to show the state of forensic science education at Polish law universities and vocational education of prosecutors and judges.
Year
Volume
120
Issue
Pages
255 - 263
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8a67ef7-8b98-4864-8021-f88ba674945f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.