PL EN


2016 | 163 | 277-288
Article title

К вопросу о типологии образов героинь „в возрасте” в современной „женской прозе”

Title variants
EN
On the typology of ‘‘elderly female” charactersin the modern ‘‘women’s prose”
PL
Zagadnienie typologii obrazów bohaterek „kobiet w wieku dojrzałym” we współczesnej rosyjskiej prozie kobiecej
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article analyzes the works of M. Metlitskaya, M. Paley, O. Slavnikova, T. Tolstaya, M. Traub, G. Scherbakova, L. Ulitskaya and other authors of modern “women’s prose” regarding the peculiarities of depicting age- anad society-defined behavioral stereotypes, social roles, finding feminine feelings of elderly women, as well as makes an attempt to categorize these images.
PL
W artykule obiektem badań były utwory takich współczesnych pisarek rosyjskich, jak: M. Mietlickaja, M. Palej, O. Sławnikowa, T. Tołstaja, M. Traub, G. Szczerbakowa, L. Ulickaja i in. W szczególności przeanalizowana została specyfika przedstawienia stereotypów zachowań (zależnych od wieku i miejsca w społeczeństwie), ról społecznych, ujawnienia nastrojów kobiecych oraz uczuć bohaterek. Podjęta została próba typologizacji obrazów „kobiet w wieku dojrzałym”.
Year
Volume
163
Pages
277-288
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8ab393d-a638-499c-84ed-ab6e06a49d5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.