PL EN


2020 | 3 | 25-41
Article title

Wokół zagadnień o pracy i szczęściu. Wybrane konteksty

Selected contents from this journal
Title variants
On the issues of work and happiness. Selected contexts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zawarto naukową refleksję teoretyczną wpisującą się w toczące się w naukach społecznych rozprawy na temat ludzkiej pracy. Ukazano w nim nowe, inspirujące obszary naukowych przemyśleń i eksploracji na temat rzeczywistości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pracy, a także szczęścia, przynależące do podstawowych problemów życia każdej społeczności. Celem podjętych rozważań teoretycznych oraz głównym wnioskiem z nich płynącym jest postulat podejmowania – w pedagogice pracy – poszukiwań badawczych w obszarze relacji: praca – szczęście jednostki.
EN
The paper presents a theoretical and scientific reflection that is part of the ongoing discussion on human work held within social sciences. It shows new, inspiring areas of scientific considerations and explorations of the social reality; it particularly takes into account the questions of work and happiness, which are fundamental to every individual. The aim of the paper and its main conclusion is the need to undertake scientific research on the relations between work and the happiness of an individual within the labor pedagogy.
References
 • Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Czapiński, J. (1992). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa: Akademos.
 • Czapiński, J. (2012). Psychologia szczęścia i ekonomia bogactwa, „Nauka”, 1, s. 51–88.
 • Czapiński, J. (2015). Indywidualna jakość życia Polaków. W: J. Czapiński, T. Panek (red)., Diagnoza Społeczna 2015 (s. 222–233). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego,
 • Diener, E., Biswas-Diener, R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: Smak Słowa.
 • Easterlin, R.A. (1974). Does economic growth improve the human lot. W: P.A. David, M.W. Reder (red.), Nations and households in economic growth (s. 89–125). New York: Academic Press.
 • Fabry, J.B. (1970). Introduzione alla logoterapia. Roma: Astrolabio.
 • Glaeser, L. (2016). Bogactwo i społeczeństwo samoochrony. W: I. Palacios-Huerta, Kurhaus red.), Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, (s.100–114). Warszawa: KURHAUS.
 • Haidt, J. (2007). Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: GWP.
 • Holden, R. (2004). Inteligencja sukcesu. Warszawa: Amber.
 • King, L.A. Eells, J.E., Burton Ch.M. (2007). Pojęcie dobrego życia – w ujęciu wąskim i szerokim. W: P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 19–41). Warszawa: PWN.
 • Kreitzman, L. (1999). The 24 Hour Society. London: Profile Books.
 • Lewis, S. (1962). Cztery miłości. Warszawa: PAX.
 • Myers, D.G. (2007). Związki z ludźmi a dobre życie: szukanie równowagi między interesem jednostki i wspólnoty w polityce społecznej. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 389–412). Warszawa: PWN.
 • Michoń, P. (2010). Ekonomia szczęścia. Poznań: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak.
 • Polacy na podium pod względem wzrostu wydajności pracy. (2016, 29 czerwca). Pobrane z: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/oecd-polacy-na-podium-pod-wzgledem-wzrostu-wydajnosci-pracy,35454.html
 • Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Sedláček, T. (2012). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgameusza do Wall Street. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: PWN.
 • Sztumski, W. (2010). Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu. W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 25–35). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Tatarkiewicz, W. (2011). O szczęściu. Warszawa: PWN.
 • Tomaszewska-Lipiec, R. (red.). (2014). Równowaga praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 • Włodarczyk, K. (2014). Ekonomia wobec poczucia szczęścia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI, zeszyt 4, 347–363.
 • Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Veenhoven, R. (2007). Szczęście jako cel polityki społecznej: zasada największego szczęścia. W: P. Alex Liney, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 417–421). Warszawa: PWN.
 • World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp [05.08.2020].
 • Wrzesniewski, A., McCauley C.R., Rozin P. & Schwartz, B. (1997). Jobs, careers, and callings: People’s relations to their work, Journal of Research in Personality, 3, 121–33.
 • Wymiar pracy: Najbardziej wydajne są osoby pracujące maksymalnie 25 godzin tygodniowo. (2016, 20 kwietnia). Pobrane z: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/wymiar-pracy-najbardziej-wydajne-sa-osoby-pracujace-maksymalnie-25-godzintygodniowo,33724.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8afab59-90d2-4876-892c-09ef9801fd5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.