PL EN


2015 | 9 (788) | 40-49
Article title

Analiza instytucjonalna w urzędach gmin Podkarpacia- metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy

Title variants
EN
Institutional Analysis in the Podkarpacie Municipal Office- Methodology to Assess Institutional Efficency of the Municipal Office
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) diagnozuje stan instytucji, pozwala na ocenę poziomu rozwoju zidentyfikowanych w programie obszarów funkcjonowania urzędu gminy. Autorki w badaniach wykorzystały obok literatury przedmiotu metodologię Analizy Instytucjonalnej opracowaną na potrzeby PRI (wersja 2001-2004). Celem artykułu jest identyfikacja, pomiar i ocena potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędów gmin z województwa podkarpackiego, mierzona poziomem rozwoju instytucjonalnego obszarów działania urzędu. Wyniki badań pokazują, że badane urzędy charakteryzują się niską sprawnością zarządzania i wymagają działań służących modernizacji ich funkcjonowania.
EN
Institutional development program (PRI) diagnoses the condition of investment and enables to assess the level of development of particular areas in commune office. Apart from literature on the subject authors used in their research the methodology of Institutional Analysis which was worked out for the PRI needs ( 2001-2004 version). The aim of the article is identification, measurement and assessment of potential institutional efficiency of community offices from podparpackie voivodeship. Mentioned efficiency is measured by the level of institutional development of the areas covered by the appropriate office. Results show that investigated offices can be characterized by low management functionality and require activities aiming at their operations.
Contributors
  • dr Mariola Grzebyk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
  • dr inż. Agata Pierścieniak, Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8b13833-3362-47bf-a526-24f16a2e3b21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.