PL EN


2014 | 16 | 131-142
Article title

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Łucjana Jankowskiego (1901-1958) – harcerza i społecznika z Grodziska Wielkopolskiego.

Title variants
EN
The action of the security apparatus on Łucjan Jankowski (1901-1958) – a scout and social activist from Grodzisk Wielkopolski.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje osobę grodziskiego harcerza i społecznika Łucjana Jankowskiego urodzonego w 1901 roku w Poznaniu. W tekście ukazane zostały także losy grodziskiego harcerstwa w latach 1945-1949. Podobnie jak w całym kraju również i na terenie Grodziska Wielkopolskiego harcerze oraz harcerki płacili wysoką cenę za udział w tworzeniu ZHP a później za działalność w nim w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Jednym z prześladowanych przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa był Ł. Jankowski, który w okresie 1946-1949 pełnił funkcję Hufcowego Powiatowego Hufca Harcerzy w Grodzisku Wielkopolskim. Za swoją działalność harcerską doświadczył ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa różnego rodzaju represji między innymi wielomiesięcznego aresztu połączonego z przesłuchaniami a po jego opuszczeniu utraty stanowiska prezesa Spółdzielni Spożywców „Zgoda”. W toku śledztwa zarzucono mu także przynależność do konspiracyjnej organizacji. Z powodu braku dostatecznych dowodów śledztwo wobec Ł. Jankowskiego zostało umorzone. Opuszczenie w 1952 roku aresztu nie zakończyło jednak represji prowadzonych przez aparat bezpieczeństwa. Powyższe szykany stały się przyczyną wylewu krwi do mózgu, co doprowadziło do śmierci 21 lutego 1958 roku. Pogrzeb Ł. Jankowskiego stał się ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyła liczna rzesza mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego w tym znaczna grupa harcerzy.
EN
This paper introduces a person from Grodzisk, a scout and social activist Łucjan Jankowski who was born in 1901 in Poznań. The text also presents the lot of scouting in Grodzisk in the years 1945-1949. In Grodzisk Wielkopolski, like in the rest of the country, Boy and Girl Scouts paid a high price for their participation in the creation of the Polish Scouting Association (Polish abbr. ZHP) as well as for the activity in ZHP in the second half of the 40s of the twentieth century. One of the persecuted by the security apparatus officers was Ł. Jankowski, who in the years 1946-1949 served as a Troop Leader of District Scout Troop in Grodzisk Wielkopolski. For his scouting activity Jankowski was subjected to various kinds of repression on the part of the security apparatus officers, including many months of custody interrogation. After being released, he was deprived of the post of president of the Consumer Cooperative “Zgoda”. In the course of the investigation, he was accused of belonging to a clandestine organization. Due to the lack of sufficient evidence investigation against Jankowski was discontinued. Leaving prison in 1952 did not end the repression carried out by the security apparatus. This harassment led to a stroke, which resulted in death on 21 February 1958. Burial of Ł. Jankowski was an event of great importance, attended by a numerous crowd of inhabitants of Grodzisk Wielkopolski including a large group of scouts.
Year
Volume
16
Pages
131-142
Physical description
Contributors
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1428-0663
ISBN
978-83-7842-163-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8b47add-4e8c-4ba8-a77e-95d0ae6ac77d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.