PL EN


2018 | 18 | 49-64
Article title

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939

Content
Title variants
EN
Volunteer Fire Brigade in Krokocice in 1929–1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ochotnicza Straż Pożarna w Krokocicach powstała 9 grudnia 1929 r. Na pierwszego prezesa wybrano Eugeniusza Kurnatowskiego, właściciela majątku Wola Krokocka. Już w niecały rok od powstania jednostki, udało się zakupić pierwszą ręczną sikawkę. Od 1932 r. przy jednostce działała żeńska drużyna samarytańsko-pożarnicza. W 1936 r. rozpoczęto budowę własnej strażnicy, która została oddana do użytku w 1940 r., już pod nadzorem okupacyjnych władz niemieckich. Jednostka strażacka w Krokocicach w okresie dwudziestolecia międzywojennego została utworzona i funkcjonowała dzięki zaangażowaniu jej druhów oraz wsparciu okolicznych właścicieli ziemskich i gospodarzy.
EN
The Volunteer Fire Brigade in Krokocice was formed on 9 December 1929. Its first president was Eugeniusz Kurnatowski, owner of Wola Krokocka estate. Within one year the first hand-operated fire-engine was bought. From 1932 the brigade was supported by a female first-aid and fire-fighting team. In 1936 the construction of a watch-tower was started, to be completed in 1940, under the supervision of German occupation authorities. The fire-brigade operated during the inter-war decades thanks to the engagement and support of its members as well as estate owners and farmers living in the neighbourhood.
Year
Issue
18
Pages
49-64
Physical description
References
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 166/2133.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krokocicach, Księga protokołów Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach [z lat 1929–1938].
 • Łódzki Dziennik Wojewódzki, 1930, nr 17.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 2, województwo łódzkie, Warszawa 1925.
 • Marszał T., Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Walczak E., Kobiety w ochotniczych strażach pożarnych od przełomu XIX i XX wieku do do 1939 r., „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” 2003, t. 3.
 • Guzikowski S., Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej jako element zagospodarowania gminy Szadek, Łódź 2006.
 • Echo Sieradzkie, nr 120, 3.05.1932; nr 275, 8.10.1932.
 • Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie, nr 83, 26.03.1934.
 • Ziemia Sieradzka, nr 33, 17.08.1930.
 • Relacja Teresy Kordiasz z dn. 28.02.2018 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8b5e20b-2c1a-45c8-828d-5b6a6c9739cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.