PL EN


2017 | 4 | 71-85
Article title

Rasizm w Polsce w kontekoecie problemów migracyjnych. Próba diagnozy

Content
Title variants
EN
Racism in Poland – Immigration Problem’s Context. A First Look
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst dotyczy zjawiska rasizmu we współczesnej Polsce, które zgodnie z tezą autora tekstu, w ostatnich latach się nasila. W wyniku co najmniej dwóch istotnych procesów społecznych (migracje z Ukrainy oraz rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego) znacząco wzrosła liczba obcokrajowców w raczej monokulturowej do tej pory Polsce. Oprócz tego w związku z tzw. kryzysem uchodźczym oraz zamachami terrorystycznymi w Zachodniej Europie, obcokrajowcy, zwłaszcza zaś muzułmanie, stali się mocno widoczni w polskich mediach. Kontekst ich przedstawiania i bezpooerednie łączenie Islamu z terroryzmem sprawia, że rosną w Polsce nastroje ksenofobiczne i rasistowskie. Zjawisko rasizmu jest w tekście analizowane przez pryzmat tzw. piramidy nienawiści Gordona Allporta, a podstawą empiryczną są przede wszystkim teksty i komentarze zamieszczone na wybranych fanpage’ach tematycznych serwisu Facebook.
EN
The article considers the phenomenon of racism in the contemporary Poland, which as argued by the author, has recently intensified. As a result of two crucial social processes (migration from Ukraine and development of international cooperation in the field of higher education), previously monocultural Poland has witnessed a significant increase of the number of foreigners. Besides, along with with the refugee crisis and terrorist attacks in the Western Europe, foreigners (especially Muslims) have become pretty visible in the Polish media. Due to the context of their presentations in which they openly connect Islam to terrorism, xenophobic and racist moods are on the rise. Phenomenon of racism is analyzed in the text through the prism of Gordon Allport’s pyramid of hate with the texts and comments published on the selected facebook fanpages as the empirical basis.
Publisher

Year
Issue
4
Pages
71-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Anty-Defamation League (2005). www.adl.org/education-outreach [31.03.2017].
 • Baczyński M. (2017). W Polsce rośnie fala nienawiści wobec obcokrajowców? Bodnar:jest coraz gorzej. „Onet.pl”, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/w-polsce-rosnie-falanienawisci-wobec- obcokrajowcow-bodnar-jest-coraz-gorzej/q3q0bzl [31.03.2017].
 • Bail Ch.A. (2008). The Configuration of Symbolic Boundaries against Immigrants inEurope. American Sociological Review, VOL. 73 (February: 37–59).
 • Bożewicz M. (2016). Komunikat z badań nr 54/2016. Stosunek do przyjmowania uchodźcóww Polsce i Czechach. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Chmielewska I., Dobroczek G., i Puzynkiewicz J. (2016). Obywatele Ukrainy pracującyw Polsce – raport z badania. Warszawa: Departament Statystyki NBP.
 • Duszak A. i Fairclough N. (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejściedo komunikacji społecznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców PracNaukowych UNIVERSITAS.
 • Fekete L., (2009). A Suitable Enemy. Racism, Migration and Islamophobia in Europe.Nowy Jork: Pluto Press.
 • GUS (2016). Rocznik statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Klauziński S. (2016). Rektorzy polskich uczelni: Ataki na zagranicznych studentówwywołują wstyd w środowisku akademickim. „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/7,75398,21059731,rektorzy-polskich-uczelni-ataki-na-zagranicznych-studentow.html[31.03.2017].
 • Kowalczuk K. (2015). Komunikat z badań CBOS. Polacy wobec problemu uchodźctwa.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • KRASP (2016). Apel KRASP w związku z aktami agresji w stosunku do studiującychw Polsce cudzoziemców, http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel [31.03.2017].
 • Newsweek Polska (2017). Co się wydarzyło w Ełku. http://www.newsweek.pl/polska/co-sie-wydarzylo-w-elku-najwazniejsze-fakty-synteza,artykuly,402990,1.html[31.03.2017].
 • Newsweek Polska (2015a). Jarosław Kaczyński o uchodźcach. http://www.newsweek.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-uchodzcach,artykuly,372175,1.html [31.03.2017].
 • Newsweek Polska (2015b). Sprofanowała meczet wieprzowiną. Dzioe usłyszy zarzuty.http://www.newsweek.pl/polska/obrzucala-warszawski-meczet-kawalkami-swinskiegomiesa-uslyszy-zarzuty,artykuly, 366897,1.html [31.03.2017].
 • ONZ (1986). Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacjirasowej art. 1. (1966).
 • Omuła-Rudzka M. (2015). Komunikat z badań CBOS. Stosunek do innych narodów.Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (2017a). Atak kwasemmasłowym na hinduską restaurację w Szczecinie. „Facebook”, https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/a.137368036438338.1073741828.137358556439286/501952729979865/?type=3 [31.03.2017].
 • Ośrodek Monitorowania Zachowań... (2017b). Mieszkanie tylko dla prawdziwych Polaków.„Facebook”, https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/a.137368036438338.1073741828.137358556439286/511968825644922/?type=3&theater[31.03.2017].
 • Ośrodek Monitorowania Zachowań... (2017c). Tak rodzą się pogromy. „Facebook”,https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/ 501597163348755/[31.03.2017].
 • Ośrodek Monitorowania Zachowań... (2017d). Tradycyjna polska gościnność to tylkomit? „Facebook”, https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/posts/503756429799495 [31.03.2017].
 • Ośrodek Monitorowania Zachowań... (2017e). „Żaden abdul nie ma wstępu do naszegosklepu”. Czy to nadal nie jest dyskryminacja? „Facebook”, https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/a.137368036438338.1073741828.137358556439286/512450952263376/?type=3&theater [31.03.2017].
 • Pankowski R. (2006). Rasizm a kultura popularna. Warszawa: Wydawnictwo Trio.pap/Is (2017). Minister Błaszczak po wydarzeniach w Ełku: Polska jest bezpieczna. „RadioOlsztyn”, http://ro.com.pl/minister-blaszczak-po-wydarzeniach-w-elku-polska-jestbezpieczna/01315861 [31.03.2017].
 • pikio.pl (2017). Bestialstwo! Imigranci transmitowali gwa³t na facebooku. „Facebook”,https://www.facebook.com/pikiopl/posts/1869017223316909 [31.03.2017].
 • Stolcke V. (1995). Talking Culture. New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion inEurope. Current Antrophology, Volume 36, Number I.
 • Terlikowski T. (2014). Atak i profanacja meczetu w Kruszynianach to skandal. Ręceprecz od meczetów! „Fronda”, http://www.fronda.pl/a/atak-i-profanacja-meczetuw-kruszynianiach-to-skandal-rece-precz-od-meczetow, 39007.html [31.03.2017].
 • Toruńczyk-Ruiz S. (2016). Dane na temat migrantów i uchodźców w Europie. „BiuletynMigracyjny 53/2016”, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/53-grudzien-2015/danena-temat-migrantow-i-uchodzcow-w-europie [31.03.2017].
 • TVN Warszawa (2017). Ośrodek muzułmański zdewastowany. „Wybito kilkanaoecie szyb”https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,osrodek-muzulmanski-zdewastowanywybito-kilkanascie-szyb,247255.html [03.12.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8b83f53-5f5e-4d47-84f6-8aa8e26a45f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.