PL EN


2020 | 74 | 1-2 (328-329) | 113-130
Article title

Archiwum martwych twarzy. Pamięć i szkło

Authors
Title variants
Memory and Glass. Archive of Dead Faces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem tekstu jest fotograficzne archiwum Stefanii Gurdowej. W roku 1997 dokonano niespodziewanego odkrycia 1200 szklanych negatywów jej autorstwa zamurowanych na strychu jednej z kamienic w Dębicy. Z ich nieciągłej numeracji wynik, że mamy do czynienia z fragmentami szerszego korpusu fotograficznego (nie wiemy jak rozległego). Samo istnienie tego zbioru fotograficznego (w istocie będącego dziełem przypadku), generuje dwa ważne pytania: co usytuowanie fotografii jej autorstwa w kontekście archiwalnym mówi o nich samych, ale też co wnoszą one do wiedzy o – złożonej i niejednoznacznej – idei archiwum? Próbując ożywić nieme archiwum Gurdowej konfrontuję jej szklane wizerunki (w reprezentatywnym wyborze) z wierszami-biogramami z poetyckiego zbioru E. L. Mastersa, Spoon River Anthology.
EN
The topic of this text is the photographic archive of Stefania Gurdowa. An unexpected discovery of her 1200 glass negatives, walled up in an attic in one of the town houses in Dębica, was made in 1997. Intermittent numbering demonstrates that we are dealing with fragments of a wider photographic body (whose extent remains unknown). The very existence of this collection (which is actually coincidental) generates two important questions: what does the process of situating photographs within an archival context say about them, but also what do they contribute to knowledge about the composite and unambiguous idea of an archive? While attempting to bring the Gurdowa archive alive the author of the article confronts the artist’s glass images (in a representative selection) with poems-biograms from Spoon River Anthology by E.L. Masters.
Keywords
Year
Volume
74
Pages
113-130
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8bc64b2-f3ee-49d2-bee4-8fe0d0333415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.