PL EN


2012 | 3 | 1 | 80-90
Article title

Zarządzanie procesami z zastosowaniem metodyki Six Sigma™ w sektorze MŚP. Kontekst lokalny i sektorowy

Authors
Content
Title variants
EN
Process management, using the methodology of Six Sigma™ in the sector of SMEs. The local and sectorial context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule postawiono tezę, że skuteczność projektowania i implementacji orientacji procesowej w sektorze MŚP decyduje o skuteczności i efektywności zastosowań elementów koncepcji Six Sigma™. Przedstawiono wybrane wyniki badań mających odpowiedzieć na pytanie – w jakim stopniu małe i średnie firmy produkcyjne, usługowe oraz produkcyjno-usługowe w regionie pomorskim są świadome znaczenia i przygotowane do systemowo ujętego nadzorowania swoich procesów w odniesieniu do elementów koncepcji Six Sigma™. W podsumowaniu wskazano najistotniejsze wnioski płynące z tych badań, w tym lukę metodyczną oraz spodziewane efekty działań.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
80-90
Physical description
Contributors
References
  • Antony J., Kumar M., Madu C. (2005), Six Sigma in small and medium-sized UK manufacturing enterprises. Some empirical observations,„International Journal of Quality and Reliability Management” nr 8, s. 860-874.
  • Davenport T.H. (1993), Process Innovation. Reengineering work through information technology, Harvard Business School Press, Boston.
  • Grudowski P. (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie, Gdańsk.
  • Grudowski P., Preihs J., Waszczur P. (2011), Grupowe wdrażanie elementów koncepcji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego, Projekt badawczy własny MNiSW – nr um. 0468/B/H03/2008/35, lata 2008-2011(raport końcowy), Gdańsk.
  • Wessel G., Burcher P. (2004), Six Sigma for small and medium − sized enterprises, „The TQM Magazine” nr 4, s. 264−272.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8cab074-4da5-42a3-9a46-ee3d9afb0e13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.