PL EN


2017 | 489 | 379-392
Article title

Zjawisko imigracji w perspektywie teorii wzrostu. Rola kapitału ludzkiego i społecznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule analizowany jest wpływ zróżnicowania między populacją imigrantów i miejscową ze względu na kapitał ludzki i społeczny na wzrost gospodarczy. W ramach analizy za pomocą modelu wzrostu z kapitałem ludzkim pokazany zostaje niejednorodny wpływ imigracji ludności o innej skłonności do inwestowania w kapitał ludzki niż ludność kraju docelowego na poziom dochodu różnych grup ludności kraju docelowego. W ramach analizy zróżnicowania kapitału społecznego między imigrantami i tubylcami pokazane zostają zagrożenia związane z niechęcią do kooperacyjnych zachowań po którejkolwiek ze stron. Pokazany zostaje też wpływ zwiększania populacji w wyniku imigracji na powiększanie możliwości specjalizacji umiejętności w kraju napływowym, co ma skutki zarówno dla akumulacji kapitału ludzkiego, jak i absorpcji technologii przez gospodarkę.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8d0de9a-030a-4884-ade7-c4a0281bb7ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.