PL EN


2014 | 185 | 47-56
Article title

Społeczny charakter public relations - praca specjalisty PR w społeczeństwie i dla społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
The Social Nature of Public Relations - PR Specialist Work in the Society and for Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została postawiona teza, że o stopniu profesjonalizmu, o etyczności czy nieetyczności zachowań specjalistów PR można mówić oceniając wpływ realizowanych przez nich zadań na społeczeństwo. Uznano tym samym społeczeństwo - w którym są realizowane działania PR dla określonych podmiotów- zleceniodawców i których odbiorcami są wybrane grupy interesariuszy - jako pełnoprawną grupę odbiorców działań oraz jednocześnie wysunięto postulat, aby uznać społeczeństwo za grupę, której uwzględnianie w ocenie skutków realizowanych strategii PR i badanie ich wpływu na kondycję tej grupy jest głównym kryterium w ocenie etyczności podjętych działań public relations.
EN
The article emphasises social character of public relations activities, interaction of organizations and society, and puts forward a thesis that the criterion of ethics in public relations activities is how much impact they have on a society: if a PR strategy is profitable only for one or two arties of the so called ethical triangle - an ordering and a contracting party, but excludes the profit to a society, then such activities may be recognized as unethical. To estimate whether activities of PR specialists are ethical or unethical, one must evaluate the impact of those activities on a society.
Year
Volume
185
Pages
47-56
Physical description
Contributors
author
References
 • Bauman Z.: Etyka ponowoczesna. Aletheia, Warszawa 2012.
 • Dahlberg A.W., Connell D.W., Landrum J.: Budując zdrową firmę w długim okresie. W: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein. Business Press, Warszawa 1998.
 • Doorley J.: Reputation Management: The Key to Successful Corporate and Organizational Communication. Routledge, New York 2006.
 • Giedrojć K.: Public relations w administracji. ALPHApro, Ostrołęka 2004.
 • Grunig J.: A General Theory of Public Relations: w Theoretical Framework for Practicing the Profession, http://www.prconversations.com/wp-content/uploads/2009 /09/brazilian-public-relations-j-grunig-contribution1.doc [16.08.2014].
 • Grunig J.: Furnishing the Edifice: Ongoing Research on Public Relations As a Strategic Management Function. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18(2).
 • Hope E.: Etyka w zawodzie specjalistów public relations. Difin, Warszawa 2013.
 • Hope E.: Społeczna odpowiedzialność firm - narzędzie public relations, czy coś więcej? W: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Red. P. Kulawczuk. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/Trendy-CSR-2014.pdf [16.08.2014].
 • Moris T., Goldswothy S.: PR a Persuasive Industry. Palgrave Macmillan, New York 2008.
 • Wojcik K.: Public Relations wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8d77543-f6f8-4386-96ea-e3d4f5e10935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.