PL EN


2018 | 2(11) | 129–141
Article title

Jej ojciec. Zofia Nałkowska

Authors
Title variants
EN
Her Father. Zofia Nałkowska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy niedokończonej książki Zofii Nałkowskiej poświęconej ojcu, Wacławowi Nałkowskiemu. Rozpoczyna się od wspomnienia jego ostatnich chwil, umieszczonych w kontekście innych podobnych wspomnień zanotowanych przez pisarki feministyczne (Nancy K. Miller, Grażynę Borkowską, Ingę Iwasiów, Ericę Jong i Susan Faludi). Następnie jest mowa o samej relacji Nałkowskiej z ojcem. Później zaś – o metodzie pracy nad książką, czego efektem był szereg artykułów. Materiały do książki o ojcu, publikowane na łamach prasy, są interesującymi tekstami ze względu na swoją przynależność gatunkową. Przede wszystkim stanowią biografię, ale też – autobiografię. Ich różnorodność zbliża je do gatunków sylwicznych, a także – do eseju.
EN
The article concerns Zofia Nałkowska’s book that had been never finished and is dedicated to her father Wacław Nałkowski. It starts with the memory of his last living moments which are placed in the context of other similar memories noted by feminist writers (Nancy K. Miller, Grażyna Borkowska, Inga Iwasiów, Erica Jong and Susan Faludi). Next I mention about the relationship between Nałkowska and her father. And followingly – about the method of working on the book effected in several articles. Contents of the book about the father publicated in press are interesting texts due to text categorization. Most of all they constitute biography, but also autobiography. The textual diversity makes them closer to silva rerum and essay too.
Year
Issue
Pages
129–141
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Borkowska, Grażyna. „Dzienniki Zofii Nałkowskiej i Dzienniki Marii Dąbrowskiej”. W: taż. Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa: Instytut Biblioteki Literackiej –Wydawnictwo, 1996. Borkowska, Grażyna. „Opowiedzieć umieranie”. Teksty Drugie 5 (2004). Faludi, Susan. W ciemni. Tłum. Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017. Iwasiów, Inga. Umarł mi. Notatnik żałoby. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013. Jong, Erica. Fear of Dying. Nowy Jork: St. Martin’s Press, 2015. Kaluta, Izabella. „Pisać Nałkowską”. Teksty Drugie 1–2 (1999). Kirchner, Hanna. Nałkowska albo życie pisane. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2011. Kraskowska, Ewa. „Niebezpieczne związki. Jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej”. Teksty Drugie 4 (1996). Kraskowska, Ewa. Zofia Nałkowska. Poznań: Rebis, 1999. Marszałek, Magdalena. „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: „Dzienniki” 1899–1954. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004. Nałkowska, Zofia. „Cygan Dżęga”. Nowiny Literackie 20 (1948). Nałkowska, Zofia. „Dzieciństwa radości i gorycze”. Kuźnica 45 (1949). Nałkowska, Zofia. Dzienniki 1899–1905. Warszawa: Czytelnik, 1975. Nałkowska, Zofia. Dzienniki 1909–1917. Warszawa: Czytelnik, 1976. Nałkowska, Zofia. „Krzysztof Kolumb. Z książki o Wacławie Nałkowskim”. Twórczość 10 (1950). Nałkowska, Zofia. „Młodość udręczona. Z książki o Wacławie Nałkowskim”. Twórczość 11 (1950). Nałkowska, Zofia. Mój ojciec. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1955. Nałkowska, Zofia. „Niedobre interesy prababki Zuzanny. Rozdział książki o ojcu”. Kuźnica 13–14 (1948). Nałkowska, Zofia. „O sobie”.W: taż, Widzenia bliskie i dalekie. Warszawa: Czytelnik, 1957. Nałkowska, Zofia. „O Wacławie Nałkowskim. Rozdział pierwszy książki o ojcu”. Odrodzenie 47 (1947). Nałkowska, Zofia. „Z materiałów do książki o Wacławie Nałkowskim”. Życie Literackie 22 (1952). Nałkowska, Zofia. „Życie wznowione. Z materiałów do Książki o ojcu”. Myśl Współczesna 5 (1951).
Notes
PL
PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO: Mateusz Skucha, „Jej ojciec. Zofia Nałkowska”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2 (2018), 11: 129–139. DOI 10.18276/au.2018.2.11-09
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8d82caa-a47e-49d7-bf76-357734e0edff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.