PL EN


2015 | 3(84) | 48-63
Article title

Emerging Insurance Regulation in the European Union and the United States

Title variants
PL
Nowe kierunki rozwoju nadzoru ubezpieczeń w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The global insurance market is undergoing deep and dramatic change. The insurance business is more global than ever. The European Union has become the largest single insurance market in the world, with a new integrated set of rules effective 2016. The financial crisis has brought about new approaches to capital and prudential regulation in general, especially with respect to systemic risk and systemically important financial institutions. These new developments lead towards greater globalization of insurance. But the United States market remains a singular one with different regulation structure than the rest of the world. We ask if recent attempts for greater unity of the EU and the U.S. market proposed under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) can bring greater convergence and unity between these two markets. We propose that a purely top-down approach may lead to significant friction with the existing structures and traditions, and a more evolutionary approach is more likely to succeed in creating a more efficient global insurance market.
PL
Na globalnym rynku ubezpieczeń dokonuje się proces głębokich i znaczących zmian. Ubezpieczenia nabrały charakteru globalnego bardziej niż kiedykolwiek w historii. Unia Europejska jest największym jednolitym rynkiem ubezpieczeń, zwłaszcza w obliczu wprowadzenia jednolitego systemu prawa i nadzoru w ramach dyrektywy Wypłacalność II w 2016 r. Kryzys finansowy spowodował głębokie zmiany w nadzorze instytucji finansowych, zwłaszcza w kwestii ryzyka systemowego i koncepcji systemowo ważnych instytucji finansowych. Wszystkie te zmiany prowadzą do dalszej globalizacji instytucji finansowych, w tym ubezpieczeń. Ale Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nadal są bardzo odmiennym od reszty świata rynkiem ubezpieczeniowym. W artykule autor zadaje pytanie, czy zbliżenie europejskiego i amerykańskiego rynku ubezpieczeniowego, proponowane w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, jest możliwe i realne. Obecna struktura i tradycja obu rynków czyni odgórnie narzucone partnerstwo trudnym do wprowadzenia. Wskazane jest raczej podejście stopniowej harmonizacji bez niepotrzebnych szoków dla istniejących struktur i tradycji.
Year
Volume
Pages
48-63
Physical description
Contributors
  • Dr, Professor of Mathematics, Illinois State University, USA
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8db3993-06f7-475f-a140-b146d50a77a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.