PL EN


2014 | 1(9) | 12
Article title

WKŁAD PKW W KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W AFGANISTANIE W LATACH 2001 – 2010

Authors
Content
Title variants
EN
POLISH MILITARY CONTINGENT’S CONTRIBUTION TO SECURITY BUILDING IN AFGHANISTAN IN 2001 – 2010
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wojsko Polskie od dawna uczestniczy w misjach poza granicami kraju. ISAF jest kolejnym wyzwaniem dla polskich żołnierzy. Od 2002 r. angażują się w kształtowanie bezpieczeństwa w Afganistanie, realizując zadania związane ze szkoleniem służb bezpieczeństwa państwa afgańskiego, jak i pomocą ludności cywilnej. Związane jest to również z odbudową infrastruktury, jak i stworzeniem podwalin poprawnie funkcjonującej administracji publicznej Afganistanu. Ponadto Polacy w dalszym ciągu z narażeniem życia uczestniczą w operacjach antyrebelianckich, wspomagając afgańską armię i policję. Do 2010r. zostało zrealizowanych mnóstwo projektów, wpływających na poprawę bezpieczeństwa w Afganistanie, jak i poziom życia cywili. Mimo niesprzyjającego do działania środowiska Polacy nieustannie angażują się w misję pod dowództwem NATO.
EN
The Polish Armed Forces have been participating in foreign missions for many years. ISAF is the next challenge for Polish soldiers who have been engaged in security building in Afghanistan since 2002 conducting tasks related not only to training Afghan security services but helping civil-ian population as well. It is also connected with rebuilding the infrastructure and creating the foundations of correctly functioning public administration in Afghanistan. Furthermore, Poles have been engaged in life-threatening anti-rebel operations supporting the Afghan army and police. Up to 2010 numerous projects have been accomplished which are affecting the im-provement of security in Afghanistan and civilians’ level of life. In spite of hostile environment conditions, the Poles are constantly engaged in the NATO-led mission.
Keywords
Contributors
References
 • Armia, 2008, nr 10.
 • Armia, 2010, nr 11.
 • Banasik M., Uwarunkowania misji w Afganistanie, „Bellona”, Warszawa 2008.
 • Czupryński A., Trembecki J., Uwarunkowania współpracy cywilno-wojskowej w rejonie działania, AON, Warszawa 2008.
 • Gocuł M., Użycie wielonarodowych sił połączonych w rozwiązywaniu problemu afgańskiego, konferencja naukowa „Afganistan 2007 – Misja dla pokoju”, AON 2007.
 • Hudyma P., Udział wojsk polskich w misjach zagranicznych o charakterze pokojowym, stabilizacyjnym, w latach 1953 – 2008, rozprawa dok-torska opracowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, Poznań 2011.
 • Matuszak J., Przeździecki P., 10 lat Wojska Polskiego w Afganistanie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011.
 • Monitor Polski, 2006, nr 84.
 • Przegląd Wojsk Lądowych, Warszawa 2006, nr 4.
 • Przegląd Wojsk Lądowych, Warszawa 2007, nr 5.
 • Przegląd Wojsk Lądowych, Warszawa 2008, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8db78bf-4675-408e-a6be-b2a34d1996e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.