PL EN


2019 | 9 | 2 | 55-76
Article title

Przekład jako narzędzie propagandy. Miesięcznik „Polska: czasopismo ilustrowane” w latach 1954—1956

Authors
Title variants
EN
Translation as a propaganda tool The monthly Poland: Illustrated Magazine in the years 1954—1956
Languages of publication
PL FR EN
Abstracts
FR
Le mensuel « la Pologne : revue mensuelle » a été publié (avec une interruption) de 1954 à 1999. Pendant la période étudiée (1954—1956), outre la version polonaise, la revue est parue en cinq langues étrangères : anglais, français, espagnol, allemand et russe. Selon la typologie de Ioana Popa relative à la circulation des textes pendant la guerre froide, « Polska » se laisse classifier dans le « circuit d’exportation » de « l’espace réglementé », qui englobe les traductions publiées dans le pays d’origine en vue d’une diffusion à l’étranger, indépendamment de la demande des pays destinataires, mais dans le respect de la politique culturelle extérieure du pays d’origine. À ses débuts, le mensuel avait pour objectif d’imposer une certaine image de la Pologne socialiste à l’étranger. l’analyse du contenu de la revue permet d’étudier l’usage du mensuel à des fins de propagande vers la fin de l’époque du stalinisme et pendant la période du dégel polonais de 1956.
EN
The monthly Poland: Illustrated Magazine was published (with an interruption) from 1954 to 1999. In the period under analysis (1954—1956), apart from its Polish version, the magazine was also published in English, French, Spanish, German, and Russian. The periodical was a product of the export circulation of cultural goods, the aim of which was to export translations of texts published in the country and those specifically intended for foreign readers. The initial task of the monthly was to shape the image of socialist Poland abroad. Through an analysis of texts intended for export, we examine how the monthly was used for propaganda purposes in the years making to the end of Stalinism and the beginning of “the thaw” in Poland.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
55-76
Physical description
Dates
published
2019-06-01
Contributors
 • University of Wroclaw
References
 • Archiwum Akt Nowych: Polska Agencja „Interpress” 1967—1990, zespół 1928; Wydawnictwo „Polonia” w Warszawie 1953—1967, zespół 2335.
 • Baker M., 2014: The Changing Landscape of Translation and Interpreting Studies. W: S. Bermann, C. Porter, eds.: A Companion to Translation Studies. Chichester, Wiley-Blackwell Publishing, s. 15—27.
 • Bates J.M., 2000: Cenzura w epoce stalinowskiej. „Teksty Drugie”, nr 1 / 2 (60—61), s. 95—120.
 • Biernacki J., 2016: Naśladownictwo ze wszech miar wskazane. Dostępne w Internecie: http://www.sdp.pl/felietony/13388,nasladownictwo-ze-wszech-miarwskazane-1476811980 [dostęp: 8.02.2018].
 • Bikont A., Szczęsna J., 2006: Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 • Bralczyk J., 2007: O języku propagandy i polityki. Warszawa, Trio.
 • Casanova P., 2002: Consécration et accumulation du capital littéraire. La traduction comme échange inégal. „Actes de la recherche en sciences sociales”, t. 144, s. 7—20.
 • Friszke A., 2003: Polska. Losy państwa i narodu 1939—1989. Warszawa, Iskry.
 • Kochanowski J., red., 2003: Zbudować Warszawę piękną…: o nowy krajobraz stolicy (1944—1956). Warszawa, Trio.
 • Kondek S.A., 1999: Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948—1955. Biblioteka Narodowa, Warszawa.
 • Kozieł A., 1999: Prasa w latach 1944—1989. W: D. Grzelewska et al., red.: Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów. Warszawa, Elipsa, s. 111—172.
 • Krzywicki A., 2009: Poststalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r. Warszawa, Trio.
 • Kulawik A., red., 1996: Październik ’56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski. Kraków, Antykwa.
 • Lefevere A., 1990: Translation: Its Genealogy in the West. W: S. Bassnett, A. Lefevere, eds.: „Translation, History and Culture”. London—New York, Pinter Publishers, s. 14—28.
 • Maciąg W., 1992: Nasz wiek XX. Idee przewodnie literatury polskiej. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Paczkowski A., 1995: Pół wieku dziejów Polski: 1939—1989. Warszawa, PWN.
 • Pisarek W., 1983: Analiza zawartości prasy. Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych. „Polska: czasopismo ilustrowane”, 1954, nr 1—1956, nr 12.
 • Popa I., 2002: Un transfert littéraire politisé. Circuits de traduction des littératures d’Europe de l’Est en France, 1947—1989. „Actes de la recherche en sciences sociales”, nr 4 (144), s. 55—69.
 • Popa I., 2010: Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947—1989). Paris, CNRS Éditions.
 • „Prasa Polska”, 1954, nr 1, miesięcznik Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
 • Pyszny J., 2002: Pisarze i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku. Wrocław, Wydawnictwo UWr.
 • Skibińska E., 2008: Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych. Kraków, Universitas.
 • Skibińska E., 2014: Przekład zniewolony. O transferze literackim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Francji (1947—1989). „Teksty Drugie”, nr 4, s. 167—178.
 • Venuti L., 1998: The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. London—New York, Routledge.
 • Ważyk A., 1955: Poemat dla dorosłych. „Nowa Kultura”, z 21 sierpnia.
 • Wójcik W., red., 1996: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8dd31c9-380c-47af-9aed-a9ae0b63feda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.