PL EN


2015 | 7 (786) | 83-91
Article title

Moduły Compliance

Title variants
EN
Compliance Module
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis poszczególnych modułów programu zgodności. Wyróżniając kodeks etyczny, wytyczne w zakresie zapobiegania korupcji, zasady dotyczące zgodności z przepisami antymonopolowymi, procedurę ochrony danych osobowych, politykę praw człowieka a także procedurę przeciwdziałania nadużyciom. Przedstawiona przez autorkę analiza jest wynikiem szeregu obserwacji i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie compliance. Wskazuje na obszary jakie powinny się znaleźć w dobrym programie compliance. Tylko właściwie przygotowany system zgodności jest w stanie zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w przedsiębiorstwie
EN
The article describes individual modules of the compliance programme, consisting of such components as the Code of Business Conduct, Anti-corruption Guidelines, Antitrust Compliance Guidelines, Personal Data Protection Procedure, Human Rights Policy as well as Anti-fraud Policy. The analysis presented by the author is the result of profound observations and many years of experience in the sphere of compliance. Elements of a good compliance programme are outlined. Proper preparation of the compliance system is identified as prerequisite for its correct functioning in the organization
Contributors
  • mgr Magdalena Soboń- Stasiak, prawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest certyfikowanym Compliance Oficerem, zajmuje to stanowisko w polskiej spółce należącej do międzynarodowego koncernu sektora produkcyjnego. Jest prelegentem krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce compliance
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8dd87d5-0132-43ff-9168-652a76a3b288
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.