PL EN


2008 | 1(1) | 147-170
Article title

Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka (na podstawie ankietowania studentów lwowskich)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
147-170
Physical description
Contributors
 • Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Ukraina)
References
 • Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Bartmiński J., 2006, Semantyka i polityka. Nowy profil polskiego stereotypu Ukraińca, w: Ożóg K., Oronowicz-Kida E., red., Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów.
 • Bartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.
 • Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U., 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka”, t. 14, s. 105–151.
 • Himka J.-P., 1978, Formation of National Indentity in Subcarpathian Rus’: Some Questions of Methodology, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 2, N. 3, September, p. 374–380.
 • Pietrzak H., 2000, Stereotypy polsko-ukraińskie i sposoby ich przezwyciężania, w: Bonusiak W., red., Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe indentyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku, Rzeszów, s. 198.
 • Strumiński B., 1995, Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich, w: Walas T., red., Narody i stereotypy, Kraków, s. 137–145.
 • Szporluk R., 1995, Des Marchers de l’Empire à la construction d’une nation, “L’autre Europe. Cahier semestrel”, № 30–31, p. 134–150.
 • Zubrycka M., 1995, Stereotyp Polaka w literaturze ukraińskiej, w: Walas T., red., Narody i stereotypy, Kraków, s. 132–136.
 • Білодід І., pед., 1970–1980, Словник української мови, В 11 т. Київ.
 • Бусел В., pед., 2007, Великий тлумачний словник української мови, Київ.
 • Грінченко Б., yпор., 1996–1997, Словарь української мови, Київ, (Кієвъ, 1907–1909).
 • Лисяк-Рудницький І., 1994, Формування українського народу й нації (методичні завваги), В: Лисяк-Рудницький І., Історичні есе, Т. 1, Київ, С. 11–27.
 • Мудрий М., 2000, Образ поляка (Польщі) та німця (Німеччини) в сучасних українських шкільних підручниках з історії, w: Bonusiak W., red., Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe indentyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku, Rzeszów, s. 139–144.
 • Портнов А., 2003, Почути Іншого, „Критика” (Київ), № 7–8 (69–70), s. 5–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8de3768-b1ef-4c91-add7-ce57c97c3f99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.