PL EN


2006 | 3/2006 (13) | 23-38
Article title

Uwarunkowania skuteczności stymulowania rozwoju lokalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of Effective Stimulation of Local Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony analizie uwarunkowań skutecznego stymulowania rozwoju lokalnego. Obejmuje ona: relacje między decyzjami lokalizacyjnymi firm i walorami lokalizacji, instrumenty stymulowania rozwoju lokalnego i ich wpływ na inwestorów i jednostki terytorialne oraz wpływ stymulowania rozwoju na konkurencyjność jednostek terytorialnych. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że stosowane przez władze instrumenty wywierają zróżnicowany wpływ na atrakcyjność lokalizacyjną jednostek terytorialnych, a tym samym i na inwestorów. Natomiast skuteczność stymulowania rozwoju zależy od walorów użytkowych jednostki terytorialnej dla inwestorów i zdolności władz lokalnych do tworzenia przewagi konkurencyjnej lokalizacji.
EN
The article is devoted to the analysis of determinants of the effective stimulation of local development. It discusses the relationships between the decisions of companies concerning the locations for their facilities and attractiveness of territorial units according to their location, the incentives used to stimulate local development and their influence on investors and territorial units, and the impact of development stimulation on the competitiveness of territorial units. The analysis reveals that different instruments affect attractiveness due to location and investors in different ways, and that the effective stimulation of development depends primarily on the usefulness of local resources to investors and the ability of local authorities to create competitive advantage due to the location of their territories.
Keywords
Year
Issue
Pages
23-38
Physical description
Dates
published
2006-09-15
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Behrens, W. i Hawranek, P.M. 1993. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 • Blair, J.P. 1991. Urban and Regional Economics. Homewood-Boston: Richard D. Irwin, Inc.
 • Domański, R. 2002. Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnichvo Naukowe PWN.
 • Drucker, P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Fisher, R.C. 1988. State and Local Finance. Glenview: Scott, Foresman and Company.
 • Gorzelak, G. 2001. Szanse polskich regionów. Referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, Zeszyt 14. Warszawa: PTE.
 • Heilbrun, J. 1981. Urban Economics and Public Policy. New York: St. Martin's Press Ltd.
 • Jewtuchowicz, A. 2005. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kot, J. i Stawasz, D. 2000. Globalne uwarunkowania rozwoju województw. Rozwój Regionalny, Nr 1( 4).
 • Markowski, T. 1999. Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Porter, M.E. 2001. Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Stoner, J.A.F., Freeman, R.E. i Gilbert, D.R. 1999. Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Sztando, A. 2001. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, s. 121-156, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 • Szymański, W. 2004. Interesy i sprzeczności globalizacji. Warszawa: Difin.
 • Trojanek, M. 1994. Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe-seria II, z. 137, Wydawnictwo AE.
 • Wrzosek, W 2002. Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 • Yip, G.S. 1996. Strategi,a globalna, światowa przewaga konkurencyjna, Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8dee33d-00b9-47c1-baa5-ea9bcc5b911c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.