PL EN


2015 | 1(8) | 33-42
Article title

Dylematy Rady Polityki Pieniężnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Dilemma of the Polish Monetary Council
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present views regarding the contemporary role of the Polish Monetary Council in the process of development of the Polish economy. The Author’s criticism is related to the aim and competence of this body as well as the role of monetary policy in the economic growth. The stance presented in this article determines a stand on ongoing global debates concerning the role of the zero bound policy. Hence, the Author draws the Readers’ attention to many key issues that have not been eagerly raised among politicians and economists so far.
Year
Issue
Pages
33-42
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
References
 • Bartol, M., Rapkiewicz M., Skutki „repolonizacji” sektora bankowego. Czy tylko pozytywne?, Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, Warszawa, 04.07.2013.
 • Baumeister, C., Benati, L., Unconventional monetary policy and the Great Recession. Estimating the impact of a compression in the yield spread at the zero lower bound, ECB Working Paper 2010, nr 1258.
 • Caglar, E. (i in.), Non-conventional monetary policies: QE and DSGE literature, School of Economics Discussion Papers, University of Kent 2011.
 • Chung, H. (i in.), Have we Underestimated the Likelihood and Severity of Zero Lower Bound Events?, Federal Reserve Bank of Kansas City, Working Paper Series 2011-01.
 • Hausner: Obecnie trudniej argumentować przeciwko obniżce stóp procentowych, Wywiad z dnia 21.01.2015 r. z Jerzym Hausnerem, http://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/hausner-obecnie-trudniej-argumentowac-przeciwko-obnizce-stop-procentowych/(z dnia 02.02.2015).
 • Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3–4 marca 2015 r. Narodowy Bank Polski, Warszawa 4 marca 2015 r. http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2015_03_04.pdf.
 • Jankowiak, J., Dziwne straszenie stopami, „Rzeczpospolita” z dnia 17.02.2015 r.
 • Jaworski, W.L., Czy system bankowy wspomaga polską gospodarkę?, w: Flejterski, S., Gospodarowicz, A. (red.), Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014.
 • Jaworski, W.L., Szelągowska, A., Współczesne wyzwania bankowości centralnej, w: Jaworski, W.L., Szelągowska, A., Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Kowalczyk, J., Marek Belka najbardziej skuteczny w historii RPP, „Puls Biznesu” z 28.11.2014 r.
 • Lenza, M., Pill, H., Reichlin, L., Monetary policy in exceptional times, ECB Working Paper Series 2010, nr 1253.
 • Nitsch, V., Lybek, T., Central Bank Boards Around the World. Why Does Membership Size Differ?, IMF Working Paper, WP/06/281/ December 2006.
 • „Parkiet”: Rada Polityki Pieniężnej szkodzi, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9930703,_Parkiet___Rada_Polityki_Pienieznej_szkodzi.html (z dnia 29.01.2014).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (…) http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/258070 (z dnia 18.12.2014).
 • Spór o sprawozdania z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, „Rzeczpospolita” z dnia 10.12.2014 r. http://archiwum.rp.pl/artykul/1262756-Spor-o-sprawozdania-zposiedzen-Rady-Polityki-Pienieznej.html (z dnia 13.12.2014).
 • [Stanowisko RPP i zarządu NBP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (…)] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/258070/258086/258094/dokument135747.pdf (z dnia 01.02.2015).
 • Stenogram z rozmowy Kamila Durczoka z Profesorem Grzegorzem W. Kołodko w „Gościu Jedynki”, TVP1, 22 sierpnia 2001, http://www.tiger.edu.pl/kolodko/wywiady/17.htm (z dnia 05.02.2015).
 • Szelągowska, A., Polityka niskich stóp procentowych a stan polskiej gospodarki, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, vol 11, nr 2, cz. 1.
 • Ta decyzja zahamuje wzrost gospodarczy. Ekonomista przestrzega, http://www.biztok.pl/gospodarka/ta-decyzja-zahamuje-wzrost-gospodarczy-ekonomista-przestrzega_a20336 (z dnia 04.03.2015).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 908).
 • Winiecki: z niskich stóp nie ma korzyści, Wywiad w Polsat News z dnia 27.10.2014 r. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Winiecki-z-niskich-stop-nie-ma-korzysci-3225867.html (z dnia 04.03.2015).
 • Zbyt niskie stopy procentowe mogą zagrozić polskiej gospodarce? http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16880536,Zbyt_niskie_stopy_procentowe_moga_zagrozic_polskiej.html?biznes=warszawa&v=1&pId=31571954&send-a=1 (z dnia 04.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8e3789c-0b7f-4021-9828-8ea492c2a60a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.