PL EN


2017 | 6 | 8 | 9-16
Article title

100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej

Content
Title variants
EN
100 days of Act on contractual advantage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono pierwsze sto dni obowiązywania ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Autor przedstawił prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania związane z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, a także zastosowanie innych instrumentów znajdujących się w kompetencji organu. Następnie rozwinął zagadnienie współdziałania Prezesa UOKiK z innymi podmiotami w zakresie zarówno spraw rozpoznawanych przez organ, jak i możliwego procesu legislacyjnego. Kolejną kwestią analizowaną przez autora było propagowanie przepisów ustawy o przewadze kontraktowej i aktualne problemy związane z jej stosowaniem. Autor wskazał, że aktualnie priorytetowe jest właściwe określenie pojęcia interesu publicznego na potrzeby przedmiotowej ustawy oraz otwarte podejście do definicji praktyk naruszających tę ustawę z należytym uwzględnieniem analiz ekonomicznych. W wyniku tej analizy autor doszedł do wniosku, że pomimo bardzo krótkiego okresu obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej doszło do szeregu działań związanych z realizacją jej przepisów, ale wciąż większość pojawiających się w niej pojęć wymaga rozwinięcia poprzez działalność orzeczniczą organu i sądów, a także twórczą doktryny prawa.
EN
The article discusses 100 days of the Act of 15th December 2016 on the unfair use of contractual advantage in the trade in agricultural and food products. The author describes the cases that the President of the Office of Competition and Consumer Protection (referred as the President of the UOKIK) is currently dealing with along with other instruments used as a tool in combating unfair practices. Next issue tackled is the cooperation of the President of the UOKiK with other relevant bodies in the context of handled cases and possible legislation process. Afterwards the author analyses the popularization of the Act among the public and the obstacles met with its application. The author stresses that at this moment crucial seems to be finding an accurate meaning of the term public interest used in the context of the Act and the flexible approach to the scope of practices described as unfair (keeping in mind the economic analyses). As a result, the author states that despite the very limited time of the Act in force there have been numerous actions taken. Still there are ambiguous terms of the Act that should be elaborated by the court’s ruling and the doctrine.
Year
Volume
6
Issue
8
Pages
9-16
Physical description
Dates
published
2017-12-31
printed
2017-12-31
Contributors
References
  • Jurkowska-Gomułka, A. (2017). Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – uwagi krytyczne. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(6).
  • Mioduszewski, M. i Sroczyński, J. (2016). W: M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer
  • Skoczny, T. i Bernatt, M. (2016). W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8e8bdeb-9096-42e6-8534-d2708c0c0f32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.