PL EN


2017 | 85 | 1 | 58-74
Article title

Kompetencje informacyjne uczniów klas I-III w świetle podstawy programowej dla edukacji informacyjnej i informatycznej – eksploracyjne badania jakościowe

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Information Skills of Primary Education Pupils in the Context of Polish Curriculum on Computer and Information Education – Qualitative Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu – Artykuł jest prezentacją wyników badań jakościowych przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 6-10 lat, których celem było stwierdzenie poziomu ich umiejętności informacyjnych i informatycznych w kontekście zapisów podstawy programowej dla kształcenia w tym zakresie na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Metody – Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z pytaniami otwartymi, dotyczącymi zachowań informacyjnych i informatycznych dzieci. Na podstawie analizy wyników ustalono poziom ich kompetencji oraz poznano zachowania respondentów w obszarze korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Wyniki/wnioski – Uzyskane dane sugerują potrzebę stałej kontroli treści kształcenia względem umiejętności dzieci oraz stwierdzają potrzebę dalszych badań w tym zakresie.
EN
Thesis/Objective – the article describes the qualitative research on the information and computer skills of 6-10 years’ old children in the context of Polish curriculum on computer and information primary education. Research methods – The children were interviewed with a partially structured questionnaire, including open questions concerning their ICT and information behavior. Results/Conclusions – The respondents demonstrated skills exceeding those defined in the curriculum, in both aspects of education. The authors conclude the article with recommendations concerning the need for the constant revision of the curriculum, more focus on crucial elements (for instance, Internet safety), and the need for further research on children information skills and behavior.
Year
Volume
85
Issue
1
Pages
58-74
Physical description
Contributors
author
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
References
 • Batorowska, Hanna (2013). Od afabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Bąk, Agnieszka (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce [online]. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje; [dostęp: 7.04.2016]. Dostępny w WWW: <http://fdn.pl/sites/default/files/file/Raporty_badawcze/Bak_Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf>.
 • Bucher, Anna; Kisilowska, Małgorzata; Wierzbicka Maria (2016). Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań [online]. Warszawa. Centrum Cyfrowe; [dostęp: 7.04.2015]. Dostępny w WWW: <http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/03/Mistzowie-Kodowania-Junior-raport-ko%C5%84cowy.pdf>.
 • Czapiński, Przemysław; Panek, Tomasz (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków [online]. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego; [dostęp: 22.04.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf>.
 • Dąbrowska, Anna et al. (2012). Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych [online]. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska; [dostęp: 25.11.2015]. Dostępny w WWW: <https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-ontent/uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-Kompetencji-Medialnych-i-Informacyjnych1.pdf>.
 • Fundacja Orange (2013). Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat) [online]. Warszawa: Fundacja Orange; [dostęp: 25.11.2015]. Dostępny w WWW: <http://pobierzwiedze.pl/wp-content/uploads/2013/11/Kompetencje-Cyfrowe-Mlodziezy_raport.pdf>.
 • Jasiewicz, Justyna. (2012). Kompetencje informacyjne młodzieży. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Jasiewicz, Justyna et al. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych [online]. Warszawa: Centrum Projektów Polska Cyfrowa; [dostęp: 25.11.2015]. Dostępny w WWW: <http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf>.
 • New vision for education: fostering social and emotional learning through technology (2016) [online]. Genewa: World Economic Forum; [dostęp: 7.04.2016]. Dostępny w WWW: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf>.
 • Orange Polska, (2015). Edukacja przyszłości. Ocean możliwości [online]. Konferencja zorganizowana w ramach cyklu Miasteczko Myśli, Warszawa, 29.09.2015 r. [dostęp: 7.04.2016].Zapis wideo dostępny WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=IZWzpVb8n-0>.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik 1: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Dz. U. 2012, poz. 977 [online]. Ministerstwo Edukacji Narodowej; [dostęp: 7.04.2016]. Dostępny w WWW: <https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf>.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. 2014, poz. 803 [online]. Ministerstwo Edukacji Narodowej; [dostęp: 22.04.2016]. Dostępny w WWW: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977>.
 • Samsung Electronic Polska (2015). Przedszkolak potrafi [online]. Warszawa [dostęp: 7.04.2016]. Dostępny w WWW: <http://innpoland.pl/125543,przedszkolak-potrafi-relacja-z-debaty-o-wynikach-badan-nad-programem-mistrzowie-kodowania-junior>.
 • Wiorogórska, Zuzanna (2013). Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 1(30), s. 26-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8eb25d1-6f22-43c0-8d81-d33edefeaaf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.