PL EN


2016 | 61 | 1 (366) | 144-159
Article title

Leasing zwrotny jako forma finansowania JST – wykorzystanie niestandardowych instrumentów finansowych

Content
Title variants
EN
Leaseback as a Form of Financing of Local Self-Government Units – Use of Non-Standard Financial Instruments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since 2014, each local self-government unit is obliged to comply with the individual limit of allowed budget burden related to payments on deficit servicing, set out in Article 243 (1) of the Act on Public Finance. Many self-governments have already reached the threshold of the allowed indebtedness set by this indicator. As a result, local authorities of some self-governments decide to use financial operations that allow for circumventing this limit in order to use the EU funds from the new financial perspective for 2014-2020. Leaseback is one of these instruments.
Year
Volume
61
Issue
Pages
144-159
Physical description
Dates
published
2016-02
Contributors
 • Najwyższa Izba Kontroli
author
 • Politechnika Łódzka
 • Najwyższa Izba Kontroli
References
 • Korolewska M., K. Marchewka-Bartkowiak. 2011. „Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych”. Infos BAS 21(113).
 • Lipiec-Warzecha L. 2011. W Komentarz do art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. ABC.
 • Gonet W. 2008. „Wielkość maksymalnego zadłużenia JST w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych”. Finanse Komunalne 11.
 • Walczak P. 2014. W Wskaźnik spłaty zobowiązań – art. 243 ufp. W Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, 56-57. Warszawa.
 • Pazdan M. 2002: W Kodeks Cywilny. Komentarz. Suplement do tomu II, 118. Warszawa, s.
 • Bitner M., M. Kulesza. 2011. „Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa”. Samorząd Terytorialny 7-8.
 • Mazurkiewicz M. 2011. „Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z §3 jej rozporządzenia wykonawczego. Zagadnienia dyskusyjne”. Finanse Komunalne 4.
 • Jajuga K., T. Jajuga. 2008. Inwestycje, 90-97. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Śnieżek E., M. Wiatr. 2011. Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, 385. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Drobniak A. 2005. Ocena projektów publicznych, 91-92. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Rudzka-Lorentz Cz., J. Sierak. 2006: W Zarządzanie finansami w gminach. W Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, 204-205. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8eb621b-ccac-4551-a4d7-37dc2d14f3ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.