PL EN


2018 | 2 | 45-47
Article title

Czym jest racjonowanie opieki pielęgniarskiej?

Content
Title variants
EN
What is rationing of nursing care?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Racjonowanie opieki pielęgniarskiej ma miejsce wówczas, gdy dostępne zasoby są niewystarczające do zapewnienia wszystkim pacjentom wymaganej opieki. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienić można redukcje zatrudnienia, zwiększonego zapotrzebowanie na opiekę ze względu na nowe technologie, nowe opcje leczenia, czy wyższy poziom wiedzy pacjentów, co zwiększa nakłady czasu i pracy ponoszone przez pracowników opieki. Prezentowane omówienie wskazuje na potrzebę zwrócenia uwagi na problemy dotyczące niedoborów kadrowych w pielęgniarstwie i wynikające z nich konsekwencje.
EN
Rationing of nursing care occurs when nurses providing care perceive that resources are insufficient to provide necessary services to all of the patients. Among the reasons for this phenomenon can be mentioned the reduction of employment, increased demand for care due to new technologies, new treatment options, or a higher level of patients' knowledge, which increases the time and work expenditure of health care providers. The presented discussion indicates the need to pay more attention to the problems related to limited nursing staff numbers and the resulting consequences.
Year
Issue
2
Pages
45-47
Physical description
Dates
published
2018-05-26
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
author
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Kalisch BJ. Missed nursing care: a qualitative study. J Nurs Care Qual 2006; 21: 306–315.
 • 2. Uchmanowicz I. Missed nursing care – what went wrong? Cent Eur J Nurs Midwifery 2017; 8: 609, doi: 10.15452/CEJNM.2017.08.0008.
 • 3. Kalisch BJ, Xie B. Errors of omission: missed nursing care. West J Nurs Res 2014; 36: 875–890.
 • 4. Schubert M, Glass TR, Clarke SP, et al. Rationing of nursing care and its relationship to patient outcomes: the Swiss extension of the International Hospital Outcomes Study. Int J Qual Health Care 2008; 20: 227–237.
 • 5. Kalisch BJ, Landstrom GL, Hinshaw AS. Missed nursing care: a concept analysis. J Adv Nurs 2009; 65: 1509–1517.
 • 6. Schubert M, Ausserhofer D, Desmedt M, et al. Levels and correlates of implicit rationing of nursing care in Swiss acute care hospitals – a cross sectional study. Int J Nurs Stud 2013; 50: 230–239.
 • 7. Schubert M, Glass TR, Clarke SP, et al. Rationing of nursing care and its relationship to patient outcomes: the Swiss extension of the International Hospital Outcomes Study. Int J Qual Health Care 2008; 20: 227–237.
 • 8. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM. Hospital staffing, organization, and quality of care: cross-national findings. Nurs Outlook 2002; 50: 187–194.
 • 9. Rafferty AM, Clarke SP, Coles J, et al. Outcomes of variation in hospital nurse staffing in English hospitals: Cross-sectional analysis of survey data and discharge records. Int J Nurs Stud 2007; 44: 175–182.
 • 10. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, et al. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA 2002; 288: 1987–1993.
 • 11. Kovner C, Gergen PJ. Nurse staffing levels and adverse events following surgery in U.S. hospitals. J Nurs Scholarsh 1998; 30: 315–321.
 • 12. Needleman J, Buerhaus P, Mattke S, et al. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. N Engl J Med 2002; 346: 1715–1722.
 • 13. Jones TL, Hamilton P, Murry N. Unfinished nursing care, missed care, and implicitly rationed care: State of the science review. Int J Nurs Stud 2015; 52: 1121–1137.
 • 14. Sochalski J, Estabrooks CA, Humphrey CK. Nurse staffing and patient outcomes: evolution of an international study. Can J Nurs Res 2015; 41: 320–339.
 • 15. Ausserhofer D, Zander B, Busse R, et al. Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. BMJ Qual Saf 2014; 23: 126–135.
 • 16. Schubert M, Glass TR, Clarke SP, et al. Validation of the Basel Extent of Rationing of Nursing Care instrument. Nurs Res 2007; 56: 416–424.
 • 17. Jones TL. Validation of the Perceived Implicit Rationing of Nursing Care (PIRNCA) instrument. Nurs Forum 2014; 49: 77–87.
 • 18. Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed nursing care. J Nurs Adm 2009; 39: 211–219.
 • 19. Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Warszawa: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8efe562-8528-44bb-ac9a-1c9b5be16baf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.