PL EN


2014 | 2(14) | 95-109
Article title

Od nowej nowej poezji do nowej poezji i z powrotem

Authors
Content
Title variants
EN
From new new poetry to new poetry and back again
Languages of publication
Abstracts
EN
The article refers to poetry that is regarded from a new media perspective. The author claims that both untraditional and traditional (inscriptive) forms of poetry require new media perspectives. Such an assumption seems essential now, especially since technology is becoming socialized and traditional systems of art have been deconstructed. The article aims at justifying such assumptions and describing the consequences for poetry.
Keywords
Contributors
author
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackie - go, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, anna.kaluza@us.edu.pl
References
 • Ascott R., 2003, Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, Berkeley.
 • Ascott R., 2003a, Art@the Edge of the Net, w: tegoż, Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, Berkeley.
 • Ascott R., 2001, Moistmedia art, czyli „sztuka wilgotnych mediów”. „Kiedy jaguar zamieszka z barankiem”, przeł. Szawarska D, w: „Kwartalnik Filmowy”, nr 35–36.
 • Banasiak J., O niedawnych wydarzeniach z pogranicza sztuki i polityki. Rozmowa z Arturem Żmijewskim, http://magazynszum.pl/rozmowy/o-niedawnych-wydarzeniach-z-pogranicza-sztuki-i-polityki-rozmowa-z-arturem-zmijewskim, [dostęp 11.09.2014].
 • Bendyk E., 2010, Kultura, głupcze!, w: Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Bök Ch., Eunoia, http://archives.chbooks.com/online_books/eunoia/text.html, [dostęp 11.09.2014].
 • Bök Ch., The End of the Internet, http://www.youtube.com/watch?v=1Zl1LLY7DBs, [dostęp 11.09.2014].
 • Cyberżulerscy poeci, http://www.funbec.eu/578,cyberzulerscy_poeci.html, [dostęp 11.09.2014].
 • Danto A.C., 2006, Koniec sztuki, w: tegoż, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. Sosnowski L., Kraków.
 • Danto A.C., 2006a, Sztuka, ewolucja i świadomość historii, w: tegoż, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. Sosnowski L., Kraków.
 • Dawidek Gryglicka M., 2012, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków.
 • Dawidek Grylicka M., [recenzja Marszu na ROM Piotra Puldziana Płucienniczka], http://ść- ch.pl/marsz-na-rom, [dostęp 11.09.20114].
 • Donguy J., 2014, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953–2007), przeł. Madej M., Gdańsk.
 • Godlewski G., 2008, Druk a głos: w stronę antropologii literatury, w: tegoż, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa.
 • Górska-Olesińska M., 2010, Elektroniczne uwolnienie słowa. W środowisku poematów cyfrowych, w: Ostrowicki M., red., Materia sztuki, Kraków.
 • Graw I., 2011, Wartość malarstwa – uwagi na temat nieokreśloności, indeksalności i bardzo wartościowych quasi-osób, przeł. Juskowiak P., w: Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, z. 3, t. 4, Warszawa.
 • Kac E., 2007, Biopoetry, w: tenże, red., Media Poetry. An International Anthology, Bristol.
 • Kalsztyn P., Dron czyli komar. W Parku Śląskim stanęła nowa rzeźba, http://www. mmsilesia.pl/487429/dron-czyli-komar-w-parku-slaskim-stanela-nowa-rzezba, [dostęp 20.09.2014].
 • Kwiatkowski J., 1972, Felieton poetycki, w: „Twórczość”, nr 10.
 • Levinson P., 2010, Nowe nowe media, przeł. Zawadzka M., Kraków.
 • Małkowicz Z., Śliwińska J., Boty w rajstopach, http://www.obieg.pl/rozmowy/32236, [dostęp 11.09.2014].
 • Mitchell W.J.T., 2013, Zwracanie się do mediów, w: tegoż, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Zaręba Ł., Warszawa.
 • Ostrowicki M., red., 2005, Estetyka wirtualności, Kraków.
 • Pawlicka U., 2012, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków.
 • Pisarski M., Poezja pod prądem. O poezji cybernetycznej, http://perfokarta.net/teoria/poezja .pod.pradem..o.poezji.cybernetycznej.html, [dostęp 11.09.2014].
 • Pisarski M., Skanowanie balu: szkoła pływania Łukasza Podgórniego, http://techsty.art.pl /aktualnosci/2013/skanowanie_balu.html, [dostęp 11.09.2014].
 • Ronduda Ł., 2006, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków.
 • Shanken E.A., 2009, Art and Electronic Media, London–New York.
 • Słownik Gatunków Literatury Cyfrowej, http://www.ha.art.pl/prezentacje/projekty/2130-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej, [dostęp 23.10.2014].
 • Wilkoszewska K., 1999, Estetyka nowych mediów, w: taż, red., Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, Kraków.
 • Żylińska J., 2013, Podstawy bioetyki, w: tejże, Bioetyka w epoce nowych mediów, przeł. Poniatowska P., Warszawa.
 • Żylińska J., 2013a, Zielone króliczki i mówiące uszy – etyka biosztuki, w: tejże, Bioetyka w epoce nowych mediów, przeł. Poniatowska P., Warszawa.
 • http://cybertext.hum.jyu.fi/index.php?browsebook=7, [dostęp 20.09.2014].
 • http://epc.buffalo.edu, [dostęp 20.09.2014].
 • http://perfokarta.net/root/manifest_2.0.html, [dostęp 20.09.2014].
 • http://śćch.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.ekac.org, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.techsty.art.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.ubuweb.com, [dostęp 20.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8f0e4ed-6b5e-48d3-91d3-0fbdace7f742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.