PL EN


2013 | 4(10) | 2-18
Article title

The role of science and technology parks in communication processes between research institutions and industry

Content
Title variants
PL
Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Among the ways to bridge the gap between the research communities and the industry, one of the best known are the Science and Technology Parks. The scope of the offered services, the scale of operations and their revenues vary considerably. The largest parks gather companies, whose revenues may reach billions of dollars. Achieving such success requires, from the park operators, much more than offering attractive prices for office space. Moreover, it requires well-coordinated activities, based on a long term vision, from the central governments. The paper presents an analysis of the factors determining the success or fiasco of science and technology parks, both in worldwide and Polish context.
PL
Wśród sprawdzonych na świecie sposobów zbudowania mostu między instytucjami naukowymi a przemysłem są parki naukowo-technologiczne. Skala ich funkcjonowania, zakres usług, osiągane przychody są bardzo zróżnicowane. Największe parki gromadzą firmy o przychodach idących w dziesiątki miliardów dolarów. Osiągnięcie takiego sukcesu wymaga od operatorów parku znacznie więcej niż atrakcyjnych warunków wynajmu powierzchni użytkowej. Co więcej, wymaga skoordynowanych, długofalowych działań na poziomie władz centralnych. Artykuł przedstawia próbę analizy czynników wpływających na sukces lub porażkę parków, zarówno w kontekście światowym jak polskim.
Publisher
Year
Issue
Pages
2-18
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk
References
 • F. Hansson, K. Husted, and J. Vestergaard. Second generation science parks: from structural holes jockeys to social capital catalysts of the knowledge society. Technovation, 25 (9): 1039–1049, 2005
 • D. J. Storey and B.S. Tether. New technology-based firms in the European Union: an introduction. Research Policy, 26 (9): 933–946, 1998
 • Najwyższa Izba Kontroli. Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne, informacja o wynikach kontroli. lbi-4101-08-00/2012, 2013
 • H. Löfsten and P. Lindelöf. Science parks and the growth of new technology-based firms-academic-industry links, innovation and markets. Research Policy, 31 (6): 859–876, 2002
 • K.F. Chan and T. Lau. Assessing technology incubator programs in the science park: the good, the bad and the ugly. Technovation, 25 (10): 1215–1228, 2005
 • A. Bergek and C. Norrman. Incubator best practice: A framework. Technovation, 28 (1): 20–28, 2008
 • D.S. Siegel, P. Westhead, and M. Wright. Assessing the impact of university science parks on research productivity: exploratory firm-level evidence from the United Kingdom. International Journal of Industrial Organization, 21 (9): 1357–1369, 2003
 • IASP Economic Survey — October 2009. Technical report, International Association of Science Parks, 2009
 • T.-S. Hu, C.-Y. Lin, and S.-L. Chang. Technology-based regional development strategies and the emergence of technological communities: A case study of HSIP, Taiwan. Technovation, 25 (4): 367–380, 2005
 • M.C. Hu. Evolution of knowledge creation and diffusion: the revisit of Taiwan's Hsinchu science park. Scientometrics, 88 (3): 949–977, 2011
 • ITRI 2011 Annual Report. Technical report, Industrial Technology Research Institute, Taiwan, 2011
 • H.-C. Lai and J. Z. Shyu. A comparison of innovation capacity at science parks across the Taiwan strait: the case of Zhangjiang high-tech park and Hsinchu science-based industrial park. Technovation, 25 (7): 805–813, 2005
 • C.-H. Yang, K. Motohashi, and J.-R. Chen. Are new technology-based firms located on science parks really more innovative?: Evidence from Taiwan. Research Policy, 38 (1): 77–85, 2009
 • M.-R. Yan and K.-M. Chien. Evaluating the economic performance of high-technology industry and energy efficiency: A case study of science parks in Taiwan. Energies, 6 (2): 973–987, 2013
 • C.-J. Chen and C.-C. Huang. A multiple criteria evaluation of high-tech industries for the science-based industrial park in Taiwan. Information & Management, 41 (7): 839–851, 2004
 • P. Quintas, D. Wield, and D. Massey. Academic-industry links and innovation: questioning the science park model. Technovation, 12 (3): 161–175, 1992
 • B. Bigliardi, A.I. Dormio, A. Nosella, and G. Petroni. Assessing science parks' performances: directions from selected Italian case studies. Technovation, 26 (4): 489–505, 2006
 • Y.L. Bakouros, D.C. Mardas, and N.C. Varsakelis. Science park, a high tech fantasy?: an analysis of the science parks of Greece. Technovation, 22 (2): 123–128, 2002
 • T. Ratinho and E. Henriques. The role of science parks and business incubators in converging countries: Evidence from Portugal. Technovation, 30 (4): 278–290, 2010
 • K. Wach. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, (671): 117–133, 2005
 • H. Hollanders and N Es-Sadki. Innovation Union Scoreboard 2013. Technical report, European Commission, 2013
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8f6c51d-1842-4b17-af90-8f6eed22eb0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.