PL EN


2013 | 81 | 39-51
Article title

Dziecięca kinofilia

Authors
Title variants
EN
Children's Cinephilia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule pojęcie i zjawisko kinofilii jest pretekstem do przyjęcia szczególnej perspektywy, a mianowicie założenia, że dziecko oglądające filmy także wykazuje się swego rodzaju miłością do kina. Koschany szuka przykładów we wspomnieniach reżyserów oraz ich autotematycznej i autobiograficznej twórczości, gdzie dziecko okazuje się wyjątkowym odbiorcą filmu – identyfikującym się z obrazem, wierzącym w przedstawioną rzeczywistość, nieuprzedzonym intelektualnie. Pojawiający się w omawianych filmach sentymentalizm (na przykład w "Kinie Paradiso") świadczy o tęsknocie dorosłego widza do takiego pierwotnego, czystego, niemalże cielesnego kontaktu ze sztuką.
EN
In this paper the concept and phenomenon of cinephilia is a pretext for adopting a particular perspective, namely the assumption that a child watching films also manifests a kind of love for the cinema. Koschany looks for examples in directors’ memoirs and in their self-reflexive, autobiographical work, in which the child turns out to be an exceptional viewer of the film – one that fully identifies itself with the image, wholeheartedly believes in the presented reality, and is totally unprejudiced intellectually. The sentimentality appearing in such films (for example in 'Nuovo cinema Paradiso') speaks of an adult viewer’s longing for such original and pure, and almost bodily contact with the art.
Keywords
EN
Year
Issue
81
Pages
39-51
Physical description
Contributors
 • Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Sontag, Susan. 1995/1996. Wiek kina. Tłum. T. Rutkowska. „Kwartalnik Filmowy”. 1995/1996, nr 12-13.
 • Sontag, Susan. 2012. Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963. Tłum. D. Żukowski. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Perec, Georges. 1982. Rzeczy. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Barthes, Roland. 1993. Wychodząc z kina. Tłum. Ł. Demby. W: W. Godzic (red.) Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Klinger, Barbara. 2008. Współczesny kinofil: kolekcjonowanie filmów w erze post-wideo. Tłum. A. Łyda. „Kultura Współczesna” 2008, nr 4 (58).
 • Kurz, Iwona. 2010. „I got you tube”. Kino a serwis You.Tube.com – odmiany kinofilia. W: A. Gwóźdź (red.) Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Kraków: Universitas.
 • Morin, Edgar. 1975. Kino i wyobraźnia. Tłum. K. Eberhardt. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Godzic, Wiesław. 1995. Benjamin, Baudrillard i my. W: W. Godzic, T. Lubelski (red.) Kino według Alicji. Kraków: Universitas.
 • Baudry, Jean-Louis. 1992. Projektor: metapsychologiczne wyjaśnienie wrażenia rzeczywistości. Tłum. A. Helman. W: A. Helman (red.) Panorama współczesnej myśli filmowej. Kraków: Universitas.
 • Demby, Łucja. 1994. Wrażenie realności. W: A. Helman (red.) Słownik pojęć filmowych, t. 7. Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Bettelheim, Bruno. 1985. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Tłum. D. Danek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kracauer, Siegfried. 1975. Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości. Tłum. W. Wertenstein. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Hofmannsthal, Hugo von. 1997. Zamiast snów. W: tenże. Księga przyjaciół i szkice wybrane. Tłum. P. Hertz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Zawojski, Piotr. 2007. Z miłości do kina (czyli do remizy). W: tenże. Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik Kraków: Rabid.
 • Kolski, Jan Jakub. 2010. Pamięć podróżna. Fragmentozbiór filmowy. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.
 • Dziecięce sacrum Terence’a Daviesa (oprac.), „Kino” 1992, nr 8
 • Buñuel, Luis. 1989. Ostatnie tchnienie. tłum. M. Braunstein. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Bergman, Ingmar. 1991. Laterna magica. Tłum. Z. Łanowski. Warszawa: Czytelnik.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8f84abc-86e8-46dd-9a0b-e311e9a544da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.