PL EN


2006 | 2 | 41-47
Article title

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego jako narzędzie proinnowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The treatment of environment as a part of economy led to foundation of an economical model, which destroys its natural system. The pro-ecological economy of the future enquires new attitudes, new paradigm; it requires as well relation change. The best way to improve the relation between the environment and companies is permanent seeking for innovation solutions. Economical rules should encourage to innovative but also pro-ecological solutions. EU-concept of creation of ecological environs and pro-innovative concept of clean production deserves for particular attention. The efficient management with environment contributes to enhancement of environmental stand as well as to the rise of enterprise profits. The integrated system is supposed to decide in favor of presence of a firm on the EU market.
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska, Katedra Ekonomii, Polska
References
 • Burchard-Dziubińska M., Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie, S. Czaja (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Chodyński A., Jakość ekologiczna w strategii przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości”, 11/1999.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Grudowski P., Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz 2003.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
 • Lewicka-Strzałecka A., Proekologiczne postawy konsumenckie. Determinanta zrównoważonego rozwoju czy okazja do „zielonego” biznesu?, „Prakseologia”, 144/2004.
 • Łuszczyk M., Problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska w teorii ekonomii dobrobytu, „Ekonomia i Środowisko”, 1/2000.
 • Matejuk J., Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji, PRET S.A., Warszawa 2003.
 • Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
 • Mikuła J., System zarządzania środowiskowego [w:] Zarządzanie jakością, PK, Kraków 2000.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1995.
 • Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 • Piecuch T., Wpływ konkurencji na zachowanie MŚP, „”, 9/2005.Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Pochyluk R., Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 w pytaniach i odpowiedziach, „Problemy Ocen Środowiskowych”, 2 (25/2004).
 • Poskrobko B., System zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, „Ekonomia i Środowisko”, 2/2004.
 • Poskrobko B., Teoretyczne i praktyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem, „Ekonomia i Środowisko”, 1/2003.
 • Sroka K., Zielone alianse - nowa broń strategiczna przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 11/1998.
 • Szydłowski M. (red.), Krajowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS), Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004.
 • Yoffie D.B., Kwak M., Mastering Balance: How to Meet and Beat a Strong Opponent, „California Management Review”, 2/2002.
 • www.eko-net.pl 21. www.pfiso14000.org.pl ankieta S. Bukowickiej pt.: Oczekiwane korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem 22.
 • http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8fb47be-ba21-4196-b3b4-d060ef37bd93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.