PL EN


2012 | 10 | 201-212
Article title

Gabriela Zapolska– aktorka o aktorach

Authors
Content
Title variants
EN
Gabriela Zapolska – the actress about the actors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Gabriela Zapolska as an actress had been working both with professional (Kraków, Poznań, Łódź, Petersburg, Lwów) and provincial theatres (Pomorze, Wielkopolska, Kró- lestwo Polskie). She has collaborated with Jakub Apolinary Glikson, Tadeusz Pawlikowski and Ludwik Heller. From 1889 to 1895 she lived in Paris, where she was playing at the Théâtre Libre André Antoine and the Théâtre de l’Oeuvre. In 1900 she resigned from her act-ing career for the literary one. This article summarizes journalistic statements of Gabriela Zapolska about acting. They seem more interesting because they are being made by active, but artistically unfulfilled actress and playwright.
Keywords
Year
Issue
10
Pages
201-212
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2013-04-02
Contributors
author
References
 • A. Janicka, Listy Gabrieli Zapolskiej – lektura w poszukiwaniu biografii niemożliwej. W: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000
 • D. Kosiński, Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennic-twie teatralnym swej epoki. Kraków 2005
 • D. Kosiński, Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku. Główne problemy. Kraków 2003
 • T. Peiper, Gabriela Zapolska jako aktorka. Kraków 2004
 • S. Przybyszewski, Wybór pism, oprac. R. Taborski. Wrocław--Warszawa-Kraków 1966
 • Z. Raszewski, Działalność teatralna G. Zapolskiej. „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 1-4
 • Z. Raszewski, Paryskimi śladami Zapolskiej. „Pamiętnik Teatralny” 1956, z. 2-3
 • H. Ratuszna, Paryskie listy G. Zapolskiej do S. Laurysiewicza (referat wygłoszony na konferencji Życie i twórczość G. Zapolskiej. Toruń 2011)
 • A. Sobiecka, Piękno, powołanie czy przekleństwo? Sztuka aktorska w polskiej powieści teatralnej. „Słupskie Prace Filologiczne” 2009, nr 7
 • A. Sobiecka, Polski list teatralny 2. połowy XIX wieku. Rekonesans. W: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000
 • A. Sobiecka, Powieść teatralna a postawa autobiograficzna. W: Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane prof. M. Czermińskiej, red. T. Sucharski, B. Żynis. Słupsk 2011
 • S. Wyspiański, Studium o Hamlecie. W: Polska myśl teatralna i filmowa, red. T. Sivert, R. Taborski. Warszawa 1971
 • G. Zapolska, Listy, zebrała S. Linowska, t. 1. Warszawa 1970
 • G. Zapolska, Publicystyka, oprac. J. Czachowska i E. Korzeniewska, cz. 1. Wrocław-Warszawa 1958
 • G. Zapolska, Publicystyka, oprac. J. Czachowska, E. Korzeniewska, cz. 2. Wrocław-Warszawa 1959
 • G. Zapolska, Publicystyka, oprac. J. Czachowska i E. Korzeniewska, cz. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1962
 • G. Zapolska, Dzieła wybrane, t. XVI, wybór i red. J. Skórnicki, T. Weiss. Kraków 1958
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d906ca67-b7a3-46c0-9971-dcc52e2866c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.