PL EN


2017 | 4 (72) | 221-229
Article title

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2017 r. (IV KK 145/17)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Commentary to the verdict of the Supreme Court of 17 may 2017(IV KK 145/17), LEX NO 2294408
RU
Глосса к приговору Верховного Суда от 17 мая 2017 г. (IV KK 145/17), LEX № 2294408
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Glosa dotyczy rozróżnienia między zniszczeniem a uszkodzeniem rzeczy. Autor podziela pogląd Sądu Najwyższego, że rozróżnienie to ma istotne znaczenie dla oceny odpowiedzialności sprawcy. Uważa jednak, że przyjęte przez Sąd Najwyższy kryterium tego rozróżnienia nie jest właściwe. Różnica między zniszczeniem a uszkodzeniem rzeczy tkwi nie w tym, czy możliwe jest korzystanie z rzeczy, ale w tym, czy rzecz została pozbawiona cech rzeczy danego rodzaju, czy nie.
EN
The commentary refers to the distinction between destruction and damage of property. The author shares the view of the Supreme Court that this distinction is important for assessing the perpetrator's liability. He believes, however, that the criterion of this distinction accepted by the Supreme Court is not appropriate. The difference between destruction and damage of thing (property) is not whether or not it is possible to use the property, but whether it has been deprived of the qualities of things of the sort or not.
RU
Глосса касается различения между уничтожением и повреждением вещи. Автор разделяет взгляд Верховного Суда, что то различение имеет существенное значениедля оценки ответственности виновника. Считает однако, что принятый Верховным Судом критерий этого различения не соответствующий. Разница между уничтожением и повреждением вещи коренится не в том, есть ли возможно пользование вещью, но в том, была ли вещь лишена признаков вещи данного вида или нет.
Publisher
Year
Volume
Pages
221-229
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d90c5e10-a042-4f0a-ab14-35e7a034757c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.