PL EN


2009 | 5 | 59-72
Article title

Intelekt czy umiejętności? Spojrzenie Johna Henry’ego Newmana na uniwersytet.

Authors
Content
Title variants
EN
The Intellect or Skills. John Henry Newman’s View of University.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym zadaniem artykułu jest przybliżenie poglądów J. H. Newmana zawartych w Idei Uniwersytetu. Z punktu widzenia tematu pracy ważne są cztery prelekcje – piąta, szósta, siódma i ósma – zatytułowane kolejno: „Wiedza celem dla siebie”, „Wiedza a uczoność”, „Wiedza a przygotowanie do zawodu” i „Wiedza wobec religii”. Traktują one o wykształceniu uniwersyteckim. Newman odrzuca w nich kształcenie szczegółowe i specjalistyczne, optując jednocześnie za „edukacją liberalną”, której celem jest intelekt i wiedza sama w sobie. Przeanalizowałem z jednej strony jego krytykę podejścia utylitarnego do edukacji, z drugiej natomiast zrekonstruowałem Newmanowską wizję „wolnego wykształcenia”. Przedstawiłem zwłaszcza ostateczny rezultat takiego nauczania z punktu widzenia wychowanka uniwersytetu i jego działania w społeczeństwie. Nieodzowne było przypomnienie sporu z początku XIX wieku między publicystami „Edinburgh Review” a obrońcami Uniwersytetu Oksfordzkiego. Pierwsi z praktycznej użyteczności uczynili kryterium dobrych studiów. Dla drugich to kryterium było nie do przyjęcia, a za najważniejsze uważali wyrobienie intelektu. Newman, referując powyższy konflikt, opowiada się po stronie obrońców oksfordzkiego programu studiów i od nich poniekąd przejmuje spojrzenie na kształcenie uniwersyteckie. Na marginesie rozważań Newmana o uniwersytecie pojawiają się ponadto wątki, poruszone także w niniejszym artykule, dotyczące pożytków płynących z wiedzy, zwłaszcza z wiedzy humanistycznej, w tym filozofii; znaczenia kształcenia i formacji społecznej w murach uniwersytetu oraz elity społeczeństwa, czyli dżentelmenów.
EN
The main goal of this article is to elucidate J. H. Newman’s views that were presented in “University Idea”. Taking into consideration the subject of the work, there are four important lectures (the fifth, sixth, seventh and eighth) entitled as follows : Knowledge its own end, Knowledge viewed in relation to learning, Knowledge viewed in relation to Professional Skill, Knowledge viewed in relation to Religious Duty. These chapters deal with university education. Newman rejects a detailed and specialised study, opting at the same time for a “liberal education” whose aim is intellect and pure knowledge. I have analysed his critical approach toward utilitarian education, and have re-established Newman’s vision of “free education”. In particular, I have presented the final effect of this education from the university graduate’s point of view and his activity in society. It was necessary to recall the dispute from the beginning of 19th century between journalists of “The Edinburgh Review” and the defenders of Oxford University. The former made practical usefulness the criteria of good study. For others this criteria was unacceptable; for them the most important was intellect. In reporting this clash of opinions, Newman takes the side defending Oxford’s study programme and accepts their point of view. Of the crucial and complementary threads I also mentioned Newman’s opinions on: • The advantages arising from the knowledge, especially humanistic knowledge, including philosophy • The importance of education and social formations at the university • The elite of society – gentlemen
Year
Issue
5
Pages
59-72
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d90d82c8-a88a-40c4-8981-a1b540296a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.