Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 104-113

Article title

Analiza ilościowo-jakościowa spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2014 roku przez rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

Content

Title variants

EN
A Quantitative and Qualitative Analysis of Meetings and Event Organised in 2014 by the Recommended Organisers of Congresses and Motivational Trips of the Poland Convention Bureau of the Polish Tourist Organisation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Analiza ilościowo-jakościowa za rok 2014 dotyczy 1948 spotkań i wydarzeń zorganizowanych przez rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Analiza zebranego materiału ukazuje kierunki rozwoju kluczowych organizatorów spotkań, charakterystykę rynku i tendencje, którym ulegają stowarzyszenia i korporacje organizujące spotkania i wydarzenia. Ponadto pokazuje aktywność agencji eventowych, organizatorów kongresów oraz firm obsługujących korporacje działające w Polsce. 45,38% wszystkich spotkań stanowiły te określane jako branża humanistyczna czyli takie, które były związane z kulturą, sztuką – filologią, muzykologią, etyką, filozofią, oraz ze społeczeństwem – historią, archeologią, socjologią, psychologią, ekonomią i antropologią.
EN
The quantitative and qualitative analysis for the year 2014 concerns 1948 meetings and events organised by the recommended organisers of congresses and motivational trips of the Poland Convention Bureau of the Polish Tourist Organisation. The analysis of the collected material presents the directions of development of the key organisers of meetings, the market description and the trends undergone by the associations and corporations organising meetings and events. Moreover, it shows activity of event agencies, organisers of congresses, and firms serving the corporations operating in Poland. 45.38% of all meetings were those described as the humanistic branch, i.e. such which were connected with culture and arts: philology, musicology, ethics, philosophy as well as with the society: history, archaeology, sociology, psychology, economics, and anthropology.

Year

Issue

Pages

104-113

Physical description

References

  • Celuch K. (2014), Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
  • Celuch K. (2013), Raport: Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report 2013, Warszawa.
  • Celuch K. (2014), Raport: Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report 201”, Warszawa.
  • Convention Industry Council (2005), APEX Industry Glossary, The glossary of the meetings, conventions and exhibitions industry, Alexandria, VA, USA.
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych (1995), Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa.
  • World Tourism Organisation (2006), Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tourism Satellite Account Extension, World Tourism Organisation, Madrid.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d9101e90-c4b8-4653-9c95-ad0db08829fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.