PL EN


2017 | 469 | 21-31
Article title

Funkcja skumulowanej częstości i modele hazardu w ocenie konkurujących form wyjścia z bezrobocia

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W analizie czasu trwania bezrobocia rejestrowanego występują dane cenzurowane dwojakiego rodzaju. Jeżeli zdarzeniem kończącym obserwację jest podjęcie pracy, to obserwacjami cenzurowanymi są przypadki wyrejestrowania z pozostałych przyczyn (np. przejście na rentę lub emeryturę, wyjazd za granicę, niezgłoszenie się w urzędzie) lub obserwacje, które nie zakończyły się zdarzeniem przed końcem okresu badania. Pojęcie podjęcie pracy obejmuje różne formy wyjścia z bezrobocia: podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej, skorzystanie z subsydiowanych form zatrudnienia: prac interwencyjnych lub robót publicznych. Wszystkie te formy stanowią różne rodzaje zdarzeń konkurujących. Celem artykułu jest wykorzystanie funkcji skumulowanej częstości do oceny prawdopodobieństwa wyjścia z bezrobocia oraz modeli hazardu do oceny intensywności tego wyjścia dla różnych rodzajów ryzyk konkurujących. Zastosowane metody pozwoliły na ocenę wpływu innych niż praca przyczyn wyrejestrowania z urzędu pracy.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d912ab77-d1ce-42c4-9828-b29a96ef7c35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.