PL EN


2016 | 2(5) | 137 - 151
Article title

Mossad po zamachu w Monachium w 1972 r. Implikacje w walce z międzynarodowym terroryzmem

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Mossad after the Attack in Munich in 1972. Implications for the Fight Against International Terrorism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia działania izraelskich służb specjalnych po zamachu na stadionie olimpijskim w Monachium w 1972 r., dokonanym przez palestyńską organizację terrorystyczną Czarny Wrzesień. Zginęło wówczas jedenastu członków izraelskiej ekipy olimpijskiej: zawodników, trenerów i sędziów. Po zamachu izraelskie władze podjęły decyzję o likwidacji palestyńskich działaczy odpowiedzialnych za masakrę na stadionie olimpijskim. Mossad rozpoczął operację pod kryptonimem „Gniew Boga”, który wskazywał na religijnie umotywowaną zemstę. Wydarzenia na monachijskim stadionie przedstawiono w kontekście współczesnego zagrożenia terroryzmem w Europie, wskazując na zbieżność ideologiczną współczesnych islamistów i ekstremistów radykalnej lewicy.
EN
The article presents the activity of the Israeli secret services after the attack at the Olympic Stadium in Munich carried out in 1972 by the Palestinian terrorist organisation Black September. Eleven members of the Israeli Olympic team were killed, including competitors, coaches and referees. After the attack, the Israeli authorities decided to eliminate the Palestinian activists responsible for the massacre at the Olympic Stadium. Mossad launched an operation “Wrath of God” whose code name suggested it was a religiously motivated revenge. The incident at the Munich stadium has been presented in the context of the contemporary threat of terrorism in Europe, indicating the ideological similarity between contemporary Islamists and the extremists of the radical left.
References
 • Aviv, J. (2015). Byłem sztyletem Izraela. Z Juvalem Avivem, weteranem Mossadu, pierwowzorem głównego bohatera filmu Monachium Stevena Spielberga, rozmawia Witold Gadowski. W Sieci, (43), 50–52.
 • Bar-Zohar, M., Mishal, N. (2012). Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb. Poznań: Rebis.
 • Borucki, P. (1980). Czerwone Brygady – czarna rzeczywistość Włoch. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Calahan, A.B. (1995). Countering Terrorism: the Israeli Response to the 1972 Munich Olympic Massacre and Development Covert Action Teams. Pobrane z : https://fas.org/irp/eprint/calahan.htm.
 • Gostkiewicz, M., Kfir, M. (2013). Być członkiem Mossadu to przywilej. Były szpieg opowiada o słynnej agentce izraelskiego wywiadu. Pobrane z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14526227,_Byc_czlonkiem_Mossadu_to_przywilej___Byly_szpieg.html.
 • Górka, M. (2015). Mossad. Porażki i sukcesy tajnych służb izraelskich. Warszawa: Difin.
 • Grabski, A. (2008). Lewica przeciwko Izraelowi. Studia o żydowskim lewicowym antysyjonizmie. Warszawa: Wydawnictwo Trio: Żydowski Instytut Historyczny.
 • Hertzberg, A., Hirt-Manheimer, A. (2001). Żydzi. Istota i charakter narodu. Warszawa: Mada.
 • Izak, K. (2011). Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (5), 116–148.
 • Kosmynka, S. (2012). Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jonas, G. (1985). Vengeance. The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team. New York: Simon & Schuster.
 • Lawton, C. (1996). Judaizm. W: P. Morgan, C. Lawton (red.), Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, (s. 204–252). Warszawa: Pax.
 • Herzog, Ch. (2000). Wojna Jom Kippur. Warszawa: Bellona.
 • Hoffman, F.G. (2007). Conflict in the 21st century: Rise of the Hybrid Wars. Pobrane z: http://www. potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.
 • Hoffman, F.G. (2009). Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict. Pobrane z: https://www.files.ethz.ch/isn/98862/SF240.pdf.
 • Krawczyk, A. (2008). Kulisy zamachu terrorystycznego w czasie igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r. Pobrane z: https://histmag.org/Kulisy-zamachu-terrorystycznego-w-czasie-Igrzysk-Olimpijskich-w-Monachium-w-1972-roku-2334.
 • Liedel, K., Mocek, S. (red.). (2010). Terroryzm w obrazie medialnym świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Trio: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Michaluk, T. (2011). Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Montaque, J. (2012). The Munich Massacre. A Survivors Story. Pobrane z: http://edition.cnn.com/2012/07/27/sport/olympics-2012-munich-shaul-ladany-survivor/.
 • Oren, R., Kfir, M. (2013). Sylvia. Agentka Mossadu. Kraków: Znak.
 • Pasko, A. (2015). Problem bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie zimnej wojny, po wydarzeniach w Monachium w 1972 roku. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, (1), 77–87.
 • Pawlak, A. (2017). Nowy problem Niemiec: „mentorzy” dżihadystów z Państwa Islamskiego. Pobrane z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,50352,title,Nowy-problem-Niemiec-mentorzy-dzihadystow-z-Panstwa-Islamskiego,wid,18692146,wiadomosc.html.
 • Radykalna lewica za atakiem na żydowski dom starców w Monachium w 1970 r. (2012). Pobrane z: http://izraelczyk.pl/index.php/world/news/anti-semitism/inthe-world/588-1429.
 • Szahaj, A. (2004). E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Tarasiuk, R. (2015). Schwytać Eichmanna. Izraelskie służby specjalne w projekcie narodowej historii. Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja, (1), 191–214.
 • Tomczak, M. (1984). Przemoc i polityka. Z dziejów terroryzmu skrajnej lewicy w RFN. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Waldenberg, M. (1985). Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznejXIX i XX w. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
 • Wilkinson, P. (1974). Political Terrorism. London: Macmillan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d914ae50-43a4-4e38-9d88-d02c329b544b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.