PL EN


2018 | 6 | 168-180
Article title

Rzecz jako „sposób na szarość, lekarstwo na beznadzieję” w prozie dla młodzieży Katarzyny Ryrych

Content
Title variants
EN
Thing as a „Cure to Fray, a Cure for Hopelessness” in the Prose of Katarzyna Ryrych
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to read books for young adult written by Katarzyna Ryrych – Pepa w raju,Król,Denim blue, by using the category of non-anthropocentric humanism. The tekst refers to a Przemysław Czapliński’s literary studies concentrating around things in modern literature. Katarzyna Ryrych presents the problems of modern teenagers, but she is aslo concentrate around everyday objects, clothes, souvenirs, and utensils. Ryrych used things to create heroes’ characteristics, describe their problems, and show interpersonal relationships. The author, according to Bjørnar Olsen’s theory, shows the influence of objects on the creation of the human psyche. Practices in relation to material objects, however, do not lead to materialism for the practices in relation to things are in a sense the learning of another person, remembering him, building relationships with another person.
Year
Volume
6
Pages
168-180
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Abriszewska Paulina, Sznurowadła, zegarki, kamienie. Rzecz w literaturze, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 313−333.
 • Andersen Hans Christian, Baśnie, t. 1, przeł. Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
 • Andersen Hans Christian, Baśnie, t. 3, przeł. Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
 • Barański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Cart Michael, From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature, http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0092-dec01/VM0092From.pdf (dostęp: 10.12.2017).
 • Czapliński Przemysław, Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis, [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. Seweryna Wysłouch, Bogumiła Kaniewska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 1999, s. 207−236.
 • Czapliński Przemysław, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
 • Domańska Ewa, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 9−21.
 • Jarzębski Jerzy, Pamięć rzeczy: paradoksy enumeracji, [w:] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. Hanna Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002, s. 98−115.
 • Klekot Ewa, Ontologia rzeczy – znaczenia, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 185−195.
 • Olsen Bjørnar, Kultura materialna po tekście, przeł. Paweł Stachura, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 555−585.
 • Olsen Bjørnar, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Bożena Shallcross, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013.
 • Perchla-Włosik Aleksandra, Moda jako komunikat w świetle teorii socjologicznych i badań empirycznych, http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/3-223/art/6345/ (dostęp: 25.11.2017).
 • Ryrych Katarzyna, Denim Blue, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2015.
 • Ryrych Katarzyna, Król, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016.
 • Ryrych Katarzyna, Pepa w raju, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9164ddf-f975-47b7-9d8c-bc5375fe47ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.