PL EN


2013 | 160 | 180-189
Article title

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010 - aspekty zatrudnieniowe i kosztowe

Authors
Content
Title variants
EN
Effectiveness of Labour Market Active Programmes in Slaskie Voivodship in 2005-2010 - Employment and Cost Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of design and selection of unemployment counteraction programmes cannot be carried out without the analysis of effectiveness of already existing solutions. Given the above, the paper presents the results of employment and cost effectiveness study for labour market active programmes in slaskie voivodship in 2005-2010. The analysis used the ratios describing the relationship between selected variables representing expenditures and results: across individual programmes, years, and overall for the period of 2005-2010.
Year
Volume
160
Pages
180-189
Physical description
Contributors
References
  • Rosholm M., Svarer M.: Estimating the Threat Effect of Active Labour Market Programmes. "IZA Discussion Paper" 2004, No. 1300.
  • Martin J.P., Grubb D.: What Works and for Whom: A Review of OECD Countries' Experiences with Active Labour Market Policies. "Swedish Economic Policy Review" 2001, No. 8.
  • O'Leary Ch., Nesporova A., Samorodov A.: Manual on Evaluation of Labour Market Policies in Transition Economies. ILO, Geneva 2001.
  • Wróbel J.: Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2005.
  • Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006.
  • Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i makroregionalnej. Red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2001.
  • Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności. Red. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. IPiSS, WSE, Warszawa-Białystok 2006.
  • Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki. WUP i UMK, Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d91a7d06-affc-4849-9127-1acca0a78a9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.