PL EN


2017 | 60 | 4 (124) | 159-173
Article title

Intymna ścieżka. Późnośredniowieczna pobożność jako kontekst dla Reformacji

Content
Title variants
EN
The Intimate Path. Late Medival Piety as a Context for Reformation
Languages of publication
PL
Abstracts
The aim of the paper is to analyse the transformations of the forms of late medieval folk piety in Germany and Netherlands. Two types of late medieval religious expression were distinguished: the so called extraverted piety, being a ritualised form faith, and the devotio moderna movement as instantiated by the mysticism of Meister Eckhart. By using the passages from The Imitation of Christ by Thomas à Kempis, De theologia mistica by Jacobus de Paradiso and Theologia Germanica both types of piety were presented as preparing the ground for the Reformation.
Year
Volume
60
Issue
Pages
159-173
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, eudajmone@gmail.com
References
 • Aries Philippe (1992), Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, PIW, Warszawa.
 • Augustyniak Piotr (2013), Przedmowa do wydania polskiego [w:] Teologia niemiecka, tłum. P. Augustyniak, Kronos, Warszawa.
 • Bainton Roland (1995), Tak oto stoję. Klasyczna biografia Marcina Lutra, tłum. W. Maj, Aeropag, Katowice.
 • Barycz Henryk (1953), Wstęp [w:] Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. E. Jędrkiewicz, Ossolineum, Wrocław.
 • Chaunu Pierre (1989), Czas Reform, tłum. J. Grosfeld, PAX, Warszawa.
 • Domański Juliusz (1983), Tomasz a Kempis i erazmiańska refleksja nad tek-stem jako uobecnieniem, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, nr 28.
 • Gillbert William (1997), The Renaissance and the Reformation, http://www.thefishersofmenministries.com/Renaissance%20and%20Reformation%20by%20William%20Gilbert.pdf [dostęp: 5 grudnia 2017].
 • Gilson Etienne (1987), Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, PAX, Warszawa.
 • Górski Karol (1979), „Teologia mistyczna” Jakuba z Paradyża, „Roczniki Filo-zoficzne”, nr 1.
 • Friedenthal Richard (1992), Marcin Luter. Jego życie i czasy, tłum. Cz. Tarno-górski, PIW, Warszawa.
 • [Tomasz à Kempis] (2007), O naśladowaniu Chrystusa, tłum. St. Kuczkowski SJ, WAM, Kraków.
 • Stoś Jarosław (1997), Mistrz Jakub z Paradyża i „devotio moderna”, Wydaw-nictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • Teologia niemiecka (2013), tłum. P. Augustyniak, Kronos, Warszawa.
 • Tokarska-Bakir Joanna (2000), Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źró-deł etnograficznych, Universitas, Kraków.
 • Volker Leppin (2016), Die fremde Reformation: Luthers mystische Wurzeln, C.H. Beck, München.
 • Vovelle Michel (2004), Śmierć w cywilizacji Zachodu, tłum. T. Swoboda, M. Ochab, M. Sawiczewska-Lorkowska, D. Senczyszyn, Słowo/obraz te-rytoria, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d91c2527-1190-4a9b-b2b7-509c8b03d00f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.