PL EN


2019 | 6 | 272-276
Article title

Nowa sonda hasłownikograficzna Piotra Wierzchonia

Content
Title variants
EN
A New Dictionary Probe of Piotr Wierzchoń
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor prezentuje dokonanie prof. Piotra Wierzchonia, który w swych badaniach nad leksyką polską XIX w. skoncentrował się tylko na jednym roku – 1898, wykazując, że w tekstach opublikowanych wówczas użytych zostało aż ok. 150 000 różnych wyrazów, co przewyższa wyraźnie liczbę haseł opisanych w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Materiał ten pozwala redatować szereg haseł ujętych w internetowym Wielkim słowniku języka polskiego PAN.
Year
Issue
6
Pages
272-276
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Doroszewski, W. (Red.). (1958–1969). Słownik języka polskiego. T. 1–11. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Karłowicz, J., Kryński, A.A., Niedźwiedzki, W. (Red.) (1900–1927). Słownik języka polskiego. T. 1–8. Warszawa: nakład prenumeratorów [t. 1]; Kasa im. Mianowskiego [t. 2–6]; K. Król i W. Niedźwiedzki [t. 7]; Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego [t. 8].
  • Wawrzyńczyk, J. (Red.). (2009). Czterdzieści lat minęło nad „Słownikiem Doroszewskiego”. Warszawa: Takt.
  • Wawrzyńczyk, J. (2010). Inny „Doroszewski”. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.
  • Wawrzyńczyk, J. (2019). Słownik polszczyzny XIX wieku: rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje (projekt publikacji). Warszawa: BEL Studio.
  • Wierzchoń, P. (2014). Depozytorium leksykalne języka polskiego. T. 11–40: Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: BEL Studio.
  • WSJP: Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. (Online) https://www.wsjp.pl/ (dostęp 22.11.2019).
  • Narodowy fotokorpus języka polskiego. (Online) www.nfjp.pl (dostęp 22.11.2019).
Notes
DOI: https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.22
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d91cf6cf-a672-4cab-bf1c-dccce2f0f063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.