PL EN


2020 | 1 | 239-249
Article title

Aspect of Populism: Irrational, Rational Technological Measures

Authors
Content
Title variants
PL
Przejawy populizmu: postawy irracjonalne, racjonalno-technokratyczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on the notion of populism analyzed from the point of view of political science and history due to the absence of a universally accepted and often unambiguous interpretation. The thesis concentrates on the complexity of the definition and manifestations of populism. It also offers reflections on populism as perceived by some scholars who have researched this sphere. An integral part of the scientific debate, which has been going on for several decades, presents the standpoint that the category of "populism" as a tool of political analysis, should be abandoned. However, considerable achievements of populism researchers provide a solid foundation for its active penetration by experts in political science. Populism is mostly vivid at lower social and political class levels characteristic of underdeveloped political and legal culture as well as democracy. The inability of people to distinguish realistic proposals from demagogy combined with their low political culture, is actively used by populist leaders to mobilize the masses for political support. The article underlines the author's analysis of populism viewed through the prism of irrational, rational, and technological dimension.
PL
W tekście autorka skupia się na pojęciu populizmu czyniąc to z pespektywy politologii, historii, zdając sobie przy tym sprawę z braku jednoznacznej i powszechnie akceptowalnej definicji poruszanego zagadnienia. Hipoteza o złożoności definicji i ogromnej różnorodności przejawów populizmu u większości autorów zajmujących się populizmem zawsze staje na początku ich refleksji o zjawisku. Nieodłączną częścią debaty naukowej, która toczy się już od kilku dziesięcioleci, jest twierdzenie, że pojęcie „populizmu” jako narzędzie analizy politycznej należy całkowicie porzucić. Tym niemniej, znaczące osiągnięcia badaczy populizmu przyczyniły się do tego, że opracowania dookoła poruszanego pojęcia stanowią źródło do którego dość często sięgają nauki polityczne. Populizm występuje najczęściej w grupach społecznych/politycznych o niskiej kulturze politycznej i prawnej charakteryzujących się dość słabo rozwiniętą demokracją. Niezdolność mas do rozróżnienia realistycznych propozycji od demagogii, stanowi wszystkie te cechy niskiej kultury politycznej, które są aktywnie wykorzystywane przez przywódców politycznych celem mobilizacji poparcia. Autorka postrzega populizm przez pryzmat jego przejawów – irracjonalizmu, racjonalizmu i technokracji.
Year
Volume
1
Pages
239-249
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
author
 • Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
References
 • Gidron, N., Bonikowski, B. (2013). “Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda”. In: Weatherhead Working Paper Series, no. 13-0004.
 • Kateb, J. (2018). Against populism. Six abstracts on populism and its dangers. http://gefter.ru.archive/9370, 15.01.2020.
 • Kazin, M. (1998). The Populist Persuasion: An American History. Ithaka, NY: Cornell University Press.
 • Kazin M.(1995). The Populist Persuasion. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Keren, M. (1995). Professionals against Populism: The Peres Government and Democracy. New York: State University of New York Press.
 • Kiyanka, I. (2015). “Populism as a Political Category”. In: Scientific journal of the Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. Dnipro.
 • Kiyanka, I. (2016). “The Phenomenon of Populism in Ukrainian and Foreign Special Literature (Historiographical Excursion)”. In: Humanities and Social Sciences IV. Budapesht. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_iv_12__76.pdf, 19.02.2020
 • Kuzio, T. (2009). Populism in Ukraine in Comparative European Context. http://www.taraskuzio.com/conferences1_files/Populism_Ukraine_Paper.pdf, 13.01.2020.
 • Mudde, C. (2015). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition. http://works.depress.com./cas¬¬_mudde/6, 20.02.2020.
 • Rad’, T. (2010). “Methodological foundations for the study of populism as a socio-political phenomenon”. In: Methodology of Political Science. Lviv.
 • Rad’, T. (2010). “Populism as a product of political communication”. In: Visnyk of Lviv National University. Series: Philosophical Sciences. vis. 15.
 • Romanyuk, A. (2013). Factors of formation and functioning of populism in Ukraine. In: Z. Białobłocki, A. Romanyuk (eds.). Rozwój polityczny państw Europy Środkowej. Lwów, Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie.
 • Romanyuk, A. (2012). “Populism and the Development of the Party System in Ukraine”. In: Party System of Modern Ukraine: Evolution, Trends and Prospects: Materials International.
 • Panizza, F. (2005). Introduction. Populism and the Mirror of Democracy. London; New York: Verso.
 • Taggart, P. (2000). Populism. Buckingham: Open University Press.
Notes
http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d91df587-3fd8-417f-a81d-411794f23aeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.