PL EN


2014 | 57 | 19-48
Article title

Gustaw Zieliński, Towarzystwo Naukowe Płockie oraz dublet biblioteki skępskiej w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Authors
Content
Title variants
EN
Gustaw Zieliński, Scientific Society of Płock, and duplicate copies from the library in Skępe in the collection of the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin
RU
Густав Зелински, Плоцкое Научное Общество и дублет скемпской библиотеки в фондах Воеводской Публичной Библиотеки им. Херонима Лопацинского в Люблине
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł wpisuje się w badania nad księgozbiorem lubelskiej Książnicy. Tekst porusza kilka wątków, wśród których głównymi są: przedstawienie osoby Gustawa Zielińskiego (1809–1881) – poety, powieściopisarza, bibliofila, działacza społecznego, sybiraka oraz ukazanie w zarysie dziejów biblioteki skępskiej i Towarzystwa Naukowego Płockiego. Autor pokrótce przedstawia skomplikowane dzieje sprowadzenia biblioteki skępskiej do Płocka, a na podstawie źródeł odtwarza historię przekazania dubletów biblioteki Gustawa Zielińskiego przez Towarzystwo Naukowe Płockie do Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, w której znaczącą rolę odegrał Aleksander Jaworowski – ówczesny prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Ważną część pracy stanowi także charakterystyka fragmentu skępskiego księgozbioru, który pod koniec 1913 r. trafił do zbiorów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
EN
This article has become an integral part of the research on the collection of the Library in Lublin. The text raises several issues, the main ones being an exposition of Gustaw Zieliński (1809–1881), poet, novelist, bibliophile, social activist, and Siberian deportee, and a presentation of an outline history of the library in Skępe and the Scientific Society of Płock. The author briefly presents the complex history of bringing the Skępe library to Płock, and, based on various sources, recreates the history of the handing over of duplicate copies from Gustaw Zieliński's library by the Scientific Society of Płock to the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin, a significant role in which was played by Aleksander Jaworowski, the then President of the Society of the Hieronim Łopaciński Regional Public Library. An important part of the work is also the characteristics of a section of the library in Skępe, which at the end of 1913 made it into the collection of the Hieronim Łopaciński Regional Public Library.
RU
Статья вписывается в круг научных интересов фонда люблинской библиотеки. В статье рассматриваются темы: жизнь и творчество Густава Зелинского (1809-1881) – поэта, писателя, библиофила, общественного деятеля, сибиряка, а также исследования по истории скемпской библиотеки и Плоцкого Научного Общества. Автор вкратце описывает сложную историю скемпской библиотеки, которую привезли в Плоцк. На основе источников, восстанавливает историю дублетов библиотеки Густава Зелинского, которые были переданы Плоцким Научным Обществом в Публичную Библиотеку им. Херонима Лопацинского в Люблине. Значимую роль в этом деле сыграл Александер Яворовси – тогдашний председатель Общества Публичной Библиотеки им. Х. Лопацинского. Важным является также описание той части скемпского фонда, который в конце 1913 г. стал частью фонда Воеводской Публичной Библиотеки им. Херонима Лопацинского в Люблине.
Keywords
Year
Volume
57
Pages
19-48
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d923eea2-475f-48dc-8892-f257e1d63680
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.