PL EN


2016 | 12 | 2 | 56-79
Article title

Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji

Authors
Content
Title variants
EN
Modern methods of the time management in the Polish police
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony został problematyce zarządzania czasem pracy policjanta. Dobre gospodarowanie czasem przekłada się na lepszą organizację pracy i rozwój organizacji. Współczesne koncepcje i metody zarządzania czasem pracy w organizacji oraz odpowiednio dobrana koncepcja i metoda zarządzania czasem pracy w Policji może wpłynąć pozytywnie na skuteczność i realizacje celów statutowych oraz strategicznych. To z kolei może przynieść mierzalne oszczędności. Zwrócono również uwagę na problemy powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów, jak również na brak ustawowej definicji czasu służby.
EN
The article was devoted to the issue of time management officer. Good time management resulting in better organization of work and organizational development. Modern concepts and methods of time management in the organization and properly chosen concept and method of time management in the Police may improve efficiency and realization of statutory objectives and strategic. This in turn can produce measurable savings. Attention was also paid to the problems arising in connection with the interpretation of legal provisions regulating the time of service of police officers, as well as the lack of a statutory definition of duty.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
56-79
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Komenda Miejska Policji w Tychach
References
 • Adair J., Anatomia Biznesu. Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Studio EMLA, Warszawa 2000.
 • Antoszkiewicz D., Pawlak Z., Techniki menedżerskie: skuteczne zarządzanie firmą, Warszawa 2010.
 • Barzycka-Banaszczyk M, Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Bieniok H., Zarządzanie czasem. Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Bittel L. R., Krótki kurs zarządzania, PWN i McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1994.
 • Clegg B., Błyskawiczne zarządzanie czasem, IFC PRESS, Kraków 2000.
 • Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 • Drucker P. F., Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994.
 • Fontana D., Zarządzanie czasem, PWN, Warszawa 1999.
 • Forsyth P., Efektywne zarządzanie czasem, Wyd. HELION, Gliwice 2003.
 • Gałka B., Drescher M., Wybrane aspekty reengineeringu w kontekście czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie, http://www.instytut.info/images/stories/ ksiazki_polecane/16_przemiany_i_perspektywy_przedsiebiorstw_2/r28. pdf.
 • Johns T., Doskonałe zarządzanie czasem, Wyd. Rebis, Poznań 1999.
 • Kobza J., Syrkiewicz-Świtała M., Zarządzanie czasem w systemie opieki zdro¬wotnej, http://medpr.imp.lodz.pl/Zarzadzanie-czasem-w-systemie-opieki -zdrowotnej-wybrane-aspekty,546,0,2.html.
 • Kubis N., Narzędzia Lean Management, http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGAD NIENIA/50-2/50-2-09.pdf.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie – 60 problemów teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia Antykwa s.c., Kluczbork 1996.
 • Mioduszewski J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.
 • Morawski M., Zarządzanie czasem, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, K. Perechuda (red.), Wyd. Placet, War¬sza¬wa 2000.
 • Olejniczak. A., Efektywne Zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight 7923e8e3 1333 46d3 bde7 8ea54061bce4/c/Olejniczak_EFEKTYWNE-ZA¬RZA DZANIE-CZASEM-WYBRANE-ZAGADNIENIA.pdf.
 • Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Wyd. Placet, War¬szawa 1998.
 • Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa 1999.
 • Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Tracy B., Zarządzanie czasem, Wyd. Muza S. A., Warszawa 2014.
 • Urban T., Zasada Pareto 80/20, http://artelis.pl/artykuly/455/Zasada-8020-zasada-Pareto.
 • Wieczorek M., Wybrane aspekty czasu służby policjantów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2016, Nr 108.
 • Zieliński T., Stosunek pracy i stosunek służbowy w administracji państwowej, [w:] Pracownicy administracji w PRL, J. Łętowski (red.), Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydaw¬nictwo Ekonomiczne S. A, Warszawa 2000.
 • Znajmiecka-Sikora M., Planowanie zadań czyli jak właściwie zorganizować dzień pracy, http://www.cedego.pl/czytelnia2.php?id=46.
 • Źródło Loda M., Benchmarking – nowoczesna koncepcja zarządzania organizacją, http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155 /1/1/13.malgorzata_zrodlo loda_benchmarking_nowoczesna_koncepcja_zarzadzania_organizacja.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9254e50-9618-47ed-bfd8-230543140ac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.