PL EN


2012 | 3 | 1 | 328-343
Article title

Analiza przyczyn zakażeń medycznych z wykorzystaniem ważonego diagramu Ishikawy

Content
Title variants
EN
Cause and effect analysis of hospital infections with the use of weighted Ishikawa diagram
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza przyczynowo-skutkowa zakażeń szpitalnych w szpitalu X na oddziale pediatrycznym. W badaniu zastosowano ważony diagram Ishikawy. Analiza pozwoliła na wskazanie przyczyn głównych oraz podpczyczyn zakażeń i ich ulokowanie w ramach następujących klasycznych kategorii: Manpower, czyli czynnik ludzki, Machine, czyli wykorzystywane maszyny, oprzyrządowanie, Material, czyli tworzywa oraz użyte materiały, Methods, to znaczy stosowane metody i procedury pos tępowania, Management, czyli metody zarządzania, kierowania, Measurement, co oznacza metody i zasady pomiaru i wreszcie Environment, czyli tzw. czynniki środowiskowe, warunki otoczenia. Dodatkową rozpatrywaną kategorią było prawo (Law).
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
328-343
Physical description
Contributors
 • Prof. ndzw. dr hab., Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Uniwersytet Gdański
 • Mgr, doktorantka, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,
References
 • Apanowicz J. (2000), Metodologiczne elementy poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyd. WSAiB, Gdynia.
 • Askarian M., Heidarpoor P., Assadian O. (2011), A total qualit man-agement approach to healthcare management in Namazi Hospital, Iran, „Waste Management”, no. 30.
 • Aylward B., Lloyd J., Zaffran M., McNair-Scott R., Evans P. (1995), Reducing the risk of unsafe injections in immunization programmes: financial and operational implications of various injection Technologies, „Bull World Health Organ.”, vol. 73, iss. 4.
 • Banford D.R., Greatbanks R.W. (2003), The use of quality management tools and technics: a study pf application on everyday situations, „International Journal of Quality&Reliability Management”, vol. 22, no.4.
 • Bonnabry P., Cingria L., Sadeghipour F., Ing H., Fonzo-Christe C., Pfister R.E. (2005), Use of a systematic risk analysis method to improvesafety in the production of paediatric parenteral nutrition solutions, „Qual. Saf. Health Care”, no. 14.
 • Capper R. (1998), A project-by-project approach to quality, Gower Publishing Limited, Hampshire.
 • Castellano Ortega M.A., Romero de Castilla R.J., Rus Mansilla C., Cortez Quiroga G.A., Bayona Gómez A.J, Duran Torralba M.C. (2011), Improvement in health care quality for patients from the tho-racic/chest pain unit in a regional hospital, „Rev. Calid. Asist.”, Jul.-Aug., 26(4).
 • Doggett A.M. (2005), Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection, „Quality Management Journal”, vol. 12, no. 4.
 • Duckett S., Nijssen-Jordan C. (2012), Using Quality Improvement Methods at the System Level toI mprove Hospital Emergency Department Treatment Times, „Quality Management in Health Care”, Janu-ary/March, vol. 21, iss. 1.
 • Esoin S., Linghard L., Baker G.R., Regeher G., (2006), Persistence of unsafe practice in everyday work: an exploration of organizational and psychological factors constraining safety in the operating room, „Qual. Health Care”, no. 15.
 • Fogarty C.M., Mckeon G.J. (2006), Patient safety during medication administration: The influence of organizational and individual variables on unsafe work practices and medication errors, „Ergonomics”, vol. 48, iss. 5-6.
 • Gwiazda A. (2006), Quality tools in a process of technical project man-agement, „Journals of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”, vol. 18, iss. 1/2, September-October.
 • Gwizdak T. (2008), Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 16 (1, 2).
 • Hartnell N.R., Neil J. MacKinnon, Erika JM Jones, Roland Genge, and Nestel M.D.M. (2006), P
 • erceptions of Patients and Health Care Professionals about Factors Contributing to Medication Errors and Potential Areas for Improvement, „Can. J. Hosp. Pharm.”, vol. 59, no. 4, September.
 • Hughes R.G. (ed.) (2008), Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses, AHRQ Publication Nr 08-0043. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality
 • Johnson J.K., Barach P.R. (2011), Quality improvement methods to study and improve the process and outcomes of pediatric cardiac care, „Progress in Pediatric Cardiology”, vol. 32, iss. 2, December.
 • Khurma N., Bacioiu G.M., Pasek Z.J. (2008), Simulation-Based Verifi-cation of Lean Improvement for Emergency Room Process, [w:] Proceed-ings of the 2008 Winter Simulation Conference, S.J. Mason, R.R. Hill, L. Mönch, O. Rose, T. Jefferson, J.W. Fowler (ed.), http://www.informs-sim.org/wsc08papers/182.pdf.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, Bruksela, dnia 15.12.2008, KOM(2008) 836 wersja ostateczna.
 • Lepage B., Robert R., Lebeau M., Aubeneau C., Silvain C., Migeot V. (2009), Use of a risk analysis method to improve care management for outlying inpatients in a university hospital, „Qual. Saf. Health Care”, vol. 18, iss. 6.
 • Linsley P., Mannion R. (2009), Risky behaviour and patient safety: a critical culturist perspective, „Journal of Health Organization and Management”, vol. 23, iss. 5.
 • National Quality Forum (2004), National consensus standards for nursing-sensitive care: an initial performance measure set, Washington, DC: National Quality Forum.
 • Raport programu „Stop Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Hi-gieny Szpitalnej”. Zakażenia szpitalne w Polsce, Kwiecień 2011; http://www.stopzakazeniom.pl/pdf/raport_otwarcia.pdf.
 • Reason J. (1995), Understanding adverse events: human factors, „Qual. Health Care”, no. 4.
 • Reason J. (2000), Human error. Models and management, „British Medical Journal”, March, 18.
 • Wiśniewska M., Malinowska E. (2011), Zarządzanie jakością żywności. Systemy. Koncepcje. Instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Wong K.C. (2011), Using an Ishikawa diagram as a tool to assist memory and retrieval of relevant medical cases from the medical literature, „Journal Med. Case Reports”, Mar (29), No. 5 (10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d928401d-1a04-43b8-b745-e46005263417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.