PL EN


2015 | 209 | 170-178
Article title

Ewolucja działalności lobbingowej korporacji transnarodowych - znaczenie zachodzących zmian dla oceny etyczności

Content
Title variants
EN
Lobbying activities of transnational corporations - assessment of ethical considerations (relationship state - business)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to analyze and assess the lobbying activities of trans-national corporations. The essence of the study is to draw attention to the conditions of the assessment of ethical lobbying in view of the different standards of individual coun-tries. In the first part of the article the importance of lobbying in building a competitive position was discussed - the strategies and methods of lobbying. In the second part the diversity of perceptions of lobbying in the European and the U.S. systems was highlight-ed, and the consequences of this fact for the assessment of ethical action. In the last part development of the methods of corporate lobbying in the direction of the so-called par¬ticipatory model was indicated. This can be seen as an evidence of a change in relations between the state - business.
Year
Volume
209
Pages
170-178
Physical description
Contributors
References
 • Achrol R.S., Reve T., Stern L. W., The Environment of Marketing Channel Dyads: A Fra¬mework for Comparative Analysis, „Journal of Marketing” 1993, No. 4.
 • Clamen M., Podręcznik lobbingu, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2005.
 • Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • Gueguen D., European Lobbying, London 2008.
 • Gueguen D., Lobbing europejski, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Pu-blicznej , Warszawa 2011.
 • Hakansson H., Johanson J., Formal and Informal Cooperation Strategies in International Industrial Networks, w: Understanding Business Markets: Interaction, Relation¬ships and Networks, ed. D. Ford, Harcourt Brace & Company 1993.
 • Jasiecki K., Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce. Podobieństwa i różnice, „Studia Europejskie” 2002, nr 4.
 • Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowie-dzialności i rozwoju zrównoważonym, Wydawnictwo Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011.
 • McGann J.G., Think Tanks and Policy Advice in the United States. Academics, advisors and advocates, Routledge, New York 2007.
 • McPherson P.K., Pike S., Accounting, Empirical Measurement and Intellectual Capital, „Journal of Intellectual Capital” 2001, Vol. 2, No. 3.
 • Mungiu-Pippidi A., Report Transparency International, Hertie School of Governance Berlin & Fundacja Bertelsmanna 2012.
 • National and Private EC Lobbying, ed. M. Van Schendelen, London 1993.
 • Pike S., Roos G., Intellectual Capital Measurement and Holistic Value Approach (HVA), „Works Institute Journal (Japan)” 2000, Vol. 42.
 • Porter M.E., Kramer M.R., The Big Idea: Creating Shared Value, „Harvard Business Review” 2011, No. 89.
 • Rataj czak-Mrozek M., Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2010, nr 8.
 • Rosińska-Bukowska M., Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2009.
 • Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Souza C., So You Want To Be a Lobbyist? The Inside Story of the Political Lobbying Industry, London 1998.
 • The Global Corruption Barometer 2013, http://www.transparency.org.
 • The Lobbying Handbook, ed. J. Zorack, Professional Lobbying and Consulting Center, Washington 1990.
 • Wiszowaty M.M., Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnic-two Ośrodka Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2012.
 • Zawadzak T., Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa 2014.
 • Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, Wydawnictwo CBA, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d928c12e-5499-4c64-823d-aed7011f1497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.