PL EN


2014 | 2(25) | 11-16
Article title

Fostering youth entrepreneurship in Bulgaria: Programmes and initiatives

Content
Title variants
PL
Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii – programy i inicjatywy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Many international and national programmes and initiatives are focused on fostering of the youth entrepreneurship in Bulgaria. The reason for this is the fact that the European Union underlines a significant role of the entrepreneurship—the role of a mechanism to limit the negative effects of the financial crisis. In this regard the European Commission examines youth entrepreneurship as a ‘necessary and successful tool for reducing unemployment’ and it finds its place in the ‘Europe 2020’ strategy through the ‘Youth on the Move’ flagship initiative. The purpose of this study is to present an overview of some national and international programmes and initiatives, fostering the youth entrepreneurship in Bulgaria and to reveal what is the effect of their implementation. In this regard the author aims to examine the mechanism of their distribution among young people, as well as the reasons for the discrepancy between the expected and the achieved results. In the paper some good international practices are discussed in relation to the fostering entrepreneurship that would be adaptable in the Bulgarian conditions.
PL
Wiele programów i inicjatyw, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii. Powodem tego jest fakt, że Unia Europejska uznaje znaczącą rolę przedsiębiorczości jako mechanizmu, który ogranicza negatywne skutki kryzysu finansowego. W związku z tym Komisja Europejska bada przedsiębiorczość wśród młodzieży, określając ją jako „konieczne i skuteczne narzędzie zmniejszenia bezrobocia”, które znajduje swoje miejsce w strategii „Europa 2020” przez inicjatywę przewodnią pod nazwą „Mobilna Młodzież”. Artykuł ma na celu przedstawienie niektórych krajowych i międzynarodowych programów i inicjatyw wspierających przedsiębiorczość młodzieży w Bułgarii oraz opis efektów ich realizacji. Celem autorki jest również zbadanie mechanizmu ich dystrybucji wśród młodych ludzi, a także przyczyn rozbieżności pomiędzy zakładanymi a uzyskanymi wynikami. W artykule opisano ponadto dobre praktyki międzynarodowe w odniesieniu do wspierania przedsiębiorczości, które mogłyby być dostosowane do warunków bułgarskich.
Year
Issue
Pages
11-16
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Trakia University—Stara Zagora, Department of Industrial Business and Entrepreneurship, 6000 Stara Zagora, Bulgaria, Tel.: +359 42 69 94 32
References
  • European Commission (2010). Еurope 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: Communication from the Commission.
  • Еuropean Commission (2011). Flash Eurobarometer: Youth on the move, Analytical Report. Brussels: Communication from the Commission.
  • European Commission (2012). Erasmus for young entrepreneurs: User’s guide. Brussels: Communication from the Commission.
  • European Commission (2014). Erasmus+, Programme Guide. Version 3. Brussels: Communication from the Commission.
  • Johnston, D. (1998). Fostering entrepreneurship. Paris: OECD.
  • Kozioł, L., Pyrek, R., Kozioł, W., Wojtowicz, A. (in press). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
  • OECD (2012). Policy brief on youth entrepreneurship: Entrepreneurial activities in Europe. Luxemburg.
  • Regulation (EU) N1287/2013 of the European Parliament and of the Council: Establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises (COSME) (2014–2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d92a5dac-3c70-4edc-ac47-8c3e4e0e8252
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.