PL EN


2018 | 2(92) | 115-130
Article title

UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Title variants
EN
Determinants of risk management on the example of selected farms
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper has been dedicated the risk management on farms. The aim of this paper was to present the opinion of a selected group of farmers on the subject concerning risk occurring in agriculture as well as to show a proposal to improve management in order to minimize risk. The research method required to raise the results, was the diagnostic survey and there has been used the questionnaire as a research tool. The research was carried out in a group of 40 managers or working on farms. Improper risk management has led to situation’s deterioration in agriculture. Significant percent of respondents (58,82%), those did not have knowledge about risk management recognized that farm keeping is unprofitable, while among respondents familiar with risk management (21,74%), recognized farm keeping as a unprofitable. Results of research can be used to make changes in improperly risk management in farms. Showing of the problem should allow the implementation of trainings or help the farmers in subject of prevention of risk or counteraction with its impact. That can consequently lead to improve the functioning of farms, improve the safety and stability and decrease level of expose related to occurring risk.
Keywords
EN
Contributors
 • Dr hab. Renata Marks-Bielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych, |Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn-Kortowo, Poland.
References
 • 1. Baquet A., Hambleton R., Doug J. (1997): Understanding Agricultural Risks: Production, Marketing, Financial, Legal, and Human Resources. U.S.D.A., Risk Management Agency, December 1997.
 • 2. Czyżewski B., Śmiglak M. (2006): Narzędzia stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. W: Jerzak M.A., Czyżewski A. (red.). Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, s. 119–146.
 • 3. Fleisher B. (1990): Agricultural Risk Management. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers Inc.
 • 4. Gradka I., Pieczyński B. (2013): Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom.
 • 5. Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R. (1997): Coping With Risk in Agriculture. CAB International, New York.
 • 6. Harwood J., Heifner R., Coble K., Perry J., Somwaru A. (1999): Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis. Agricultural Economic Report No. 774. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.
 • 7. Just R. E. (2003): Risk Research in Agricultural Economics: Opportunities and Challenges for the Next Twenty-Five Years. Agricultural Systems, 75, p. 123-159.
 • 8. Kaczmarek T.T. (2008): Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa.
 • 9. Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. (2009): Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T.96, z.1. s. 141-148.
 • 10. Laska D., Wicki L. (2012): Rodzaje ryzyka w działalności rolniczej oraz ich postrzeganie przez rolników. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 95, s. 23-40.
 • 11. Lech A. (2003): Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji. Wyd. WIB, Warszawa.
 • 12. Majewski E., Wąs A, Cygański Ł. (2008): Czynniki ryzyka w gospodarstwie rolniczym. W: Hamulczuk M., Stańko S. (red.). Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, PIB, Warszawa, s. 162-171.
 • 13. Młodzik E. (2013): Identyfikacja ryzyka – kluczowy element procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin, nr 61, s. 439-450.
 • 14. Pawłowska-Tyszko J. (2016) (red.): Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie – rozwiązania krajowe i międzynarodowe. Monografie Programu Wieloletniego,. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 35.
 • 15. Połoński M., Pruszyński K. (2006): Interdyscyplinarny charakter nauki o ryzyku. Strategia zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwie – ryzyko innowacyjne, TNOiK, Bydgoszcz.
 • 16. Rogowski W., Michalczewski A. (2005): Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 17. Serafin R. (2013): Koncepcja systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem dostaw w procesach produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3, s. 46 - 52.
 • 18. Wawrzynowicz J., Wajszczuk K., Baum R. (2012): Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych – próba holistycznego podejścia. W: Zarządzanie i finanse, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, nr 1/2, s. 350-359.
 • 19. Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C. (2002): Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 20. Wójcicka A. (2010): Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9377f03-7c4e-457f-98e3-e9b4c5785472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.