PL EN


2015 | 232 | 23-38
Article title

Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka powodzi w gminach śląskich

Authors
Content
Title variants
EN
Prevention and compensation the results of flood risk in the silesian municipalities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samorządy terytorialne w gminach województwa śląskiego systematycznie zmagają się ze skutkami powodzi, które wywołują wysokie straty społeczno-ekonomiczne. Kompensacja szkód katastroficznych prowadzona przez gminy oparta jest na udzielaniu pomocy socjalnej poszkodowanym oraz wypłacie rekompensat za szkody powodziowe. Przedsięwzięcia profilaktyczne koncentrują się na czynnościach prawno-administracyjnych, a także konkretnych działaniach poprawiających bezpieczeństwo powodziowe w terenie. Przeprowadzone badania wskazują, iż zasadne wydaje się wzmocnienie działań profilaktycznych w stosunku do działań kompensujących szkody katastroficzne.
EN
The local governments in the municipalities of Silesian Voivodeship systematic struggle with results of flood, what causes high social and economic losses. The compensation of the catastrophic losses, conducted by municipalities, is based on providing social assistance to victims and on paying compensations for flood losses. Preventive actions are focused on legal and administrative functions, and on specified actions improving flood protection in the area. The studies indicate that strengthen preventive measures in relation to compensatory measures appears to be justified.
Year
Volume
232
Pages
23-38
Physical description
Contributors
author
References
  • Banks E. (2005), Catastrophic Risk. Analysis and Management, Wiley, Chichester.
  • Grocki R. (2012), Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa.
  • Hopfer A. (2012), Gospodarka przestrzenna i kataster na terenach powodziowych [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia t. CXLII, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
  • Jastrzębska M. (2011), Istota ryzyka działalności jednostek samorządu terytorialnego [w:] T. Martyniuk, R. Palczyńska-Gościniak (red.), Zarządzajmy ryzykiem, Sopocka Szkoła Wyższa, Gdańsk.
  • Kendzia R., Działania, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, innowacyjne technologie, www.kignet.pl.
  • Kułakowska-Bicz A. (2010), System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 4.
  • Nowicki Z. (2007), Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce: informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
  • [www 1] http:// www.mswia.gov.pl (dostęp: 15.05.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d93acf28-2067-4233-9b78-c1e328f44388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.