PL EN


2019 | 66 | 5: Teologia duchowości | 147-175
Article title

La possessione demoniaca nei santi

Authors
Content
Title variants
EN
Demonic Possession in Saints
PL
Opętanie demoniczne u świętych
Languages of publication
IT
Abstracts
EN
Very rare are the saints experiencing possession. Even less often they are documented in writing. Of course, there are testimonies that the Saints were violently attacked by a demon, but very little is said about cases of possession or enslavement. There is extensive documentation of two cases of people proclaimed saints – two Carmelite nuns: Saint. Maria Magdalena de ’Pazzi (1566-1607) and Saint. Maria Baouardy (1846-1878), “Little Arab Woman”. The example of the Saints who were temporarily possessed during their lives creates a rich source of very important and practical information about God’s power and the role of Satan in the economy of human salvation. This information can talk to the theological reflection and to the exorcists themselves, and also – as a consolation – for all who experience similar states. Saints possessed by a demon teach us how and why this happens, as well as testify that above all there is a merciful and powerful God who saves man.
PL
Bardzo rzadkie są przypadki, kiedy święci mają doświadczenie opętania. Jeszcze rzadziej są one pisemnie dokumentowane. Oczywiście istnieją świadectwa o tym, że święci byli gwałtownie atakowani przez demona, ale bardzo niewiele mówi się o przypadkach opętania czy zniewolenia. Istnieje bogata dokumentacja dwóch przypadków osób ogłoszonych świętymi – chodzi o dwie karmelitanki: św. Marię Magdalenę de’ Pazzi (1566-1607) i św. Marię Baouardy (1846-1878), „Małą Arabkę”. Przykład świętych, którzy byli za życia czasowo opętani, tworzy bogate źródło bardzo ważnych i praktycznych informacji na temat mocy Bożej i roli szatana w ekonomii zbawienia człowieka. Informacje te mogą pomóc w refleksji teologicznej oraz samym egzorcystom, a także – jako pocieszenie – dla wszystkich, którzy podobnych stanów doświadczają. Święci, opętani przez demona, uczą nas jak i dlaczego tak się dzieje, jak również świadczą, że ponad wszystkim jest miłosierny i pełen mocy Bóg, który ocala człowieka.
Contributors
  • Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano
References
  • Auletta, G., Maria Maddalena de Pazzi, in: Enciclopedia Cattolica, Firenze 1952.
  • Estrate, P., Il piccolo nulla. Vita di santa Maria di Gesù Crocifisso (1846-1878), ed. Agami, Madonna dell'Olmo (CN) 2015.
  • Occhialini, U., Tentazione, in Dizionario di Mistica, Città del Vaticano1998.
  • Puccini, V., La vita di Santa Maria Maddalena de Pazzi vergine, nobile fiorentina, monaca nel venerando monastero di Santa Maria degli Angioli in Borgo S. Fridiano (oggi in Pinti) di Firenze dell’Ordine Carmelitano Osservante, Venezia 1739.
  • Royo Marin, A., Teologia della perfezione cristiana, Roma 1961.
  • Stein, E., Scientia crucis, Ed. OCD, Roma 2011.
  • Thomas S., Comm.in Sent., I, dist. 37, q. 3, a. 3, diff. 3.
  • Vasciaveo, C., Bibliografia riguardante Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, in: Sinaxis, XXVI/I (2009) 47-98, Studio Teologico S. Paolo, Catania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d944183a-2d90-4f98-95a2-f5fbc7421044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.