PL EN


2013 | 1 | 2 | 113-127
Article title

Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Sustainable development reporting as a challenge for companies in 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach wydawanie raportów z danymi dotyczącym zrównoważonego rozwoju stało się dla wielu przedsiębiorstw sprawa istotną i potrzebną, m.in. ze względu na oczekiwania inwestorów oraz zmieniające się regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska. W artykule omówiono główne czynniki wpływające na rosnące zainteresowanie koncepcją zrównoważonego rozwoju. Poruszono problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz jej cele i założenia, a także przedstawiono przesłanki do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskazano GRI jako wiodącą organizacje zajmującą się zagadnieniem raportowania danych pozafinansowych oraz zaprezentowano poziom polskiej sprawozdawczości CSR na tle światowych trendów w tej dziedzinie.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
113-127
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bruner R.F., M.R. Eaker, R.E. Freeman, R.E. Spekman, E.O. Teisberg, Venkataraman (2006), MBA kompendium. Nowatorska teoria i praktyka biznesu prosto z najbardziej prestiżowych kursów, w: Gołaszewska–Kaczan U. (2009), Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
 • GRI Reports –List –1999-2012 (aktualizacja –10 2012), https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resPageNumber=9, dostęp dnia 20.12.2012.
 • KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011, http://www.kpmg.de/docs/Survey-corporate-responsibility-reporting-2011.pdf, dostęp dnia 2.01.2013.
 • Nowak W. (2012), Struktury informacyjne sprawozdań z równoważenia rozwoju przez przedsiębiorstwa klasy światowej, w: Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, Sobańska I., Kabalski P. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Sabat A. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój, Region Świętokrzyski NSZZ „ Solidarność”
 • Sroka R. (red) (2012), Budowanie wartości spółki poprzez raportowania danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa
 • Starting Points 1. G3.1. GRI Sustainability Reporting . A common language for a common future., https://www.globalreporting.org/re-sourcelibrary/Starting-Points-1-G3.1.pdf, dostęp dnia 27.12.2012.
 • Starting Points 2 G3.1 . GRI Sustainability Reporting. How valuable is the journey?, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Starting-Points-2-G3.1.pdf, dostęp dnia 27.12.2012.
 • Van Marriewiejk M. (2003), Concepts and definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion, w: Gołaszewska–Kaczan U. (2009), Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Global Reporting Initiative(2009), https://www.globalreporting.org/resourceli-brary/Polish-G3-Reporting-Guidelines.pdf, dostęp dnia 10.12.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9454205-3bc2-45fb-87a4-703b1db38508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.